Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |

Komisja Europejska ostrzega po raz ostatni

2007-02-28 01:15:26   Prasa

W środę Komisja Europejska zdecyduje o otwarciu drugiego etapu, trwającej od grudnia procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, dając Warszawie tydzień na ustosunkowanie się do zarzutów. Potem skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Na środowym posiedzeniu unijnych komisarzy, na wniosek komisarza ds. środowiska Stawrosa Dimasa Komisja ma formalnie otworzyć drugi etap procedury w odpowiedzi na naruszenie przez Polskę unijnego prawa, przesyłając do Warszawy tzw. uzasadnioną opinię.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP w Komisji, na posiedzeniu szefów gabinetów komisarzy w poniedziałek wieczorem, "Dimas otrzymał poparcie wszystkich komisarzy". KE da Polsce zaledwie tydzień - a nie jak to bywa w zwykłych procedurach dwa miesiące - na ustosunkowanie się do jej zastrzeżeń. Potem - jeśli Polska wciąż nie przekona Brukseli do swoich racji - sprawa zostanie w trybie pilnym skierowana do Luksemburga.

Jak potwierdziły PAP we wtorek źródła prasowe w Luksemburgu, Trybunał będzie mógł już w ciągu kilku dni od wpłynięcia wniosku KE, wydać decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu prac w Dolinie Rospudy. W zeszłym roku, w toku analogicznej procedury, na wniosek Komisji w ciągu tygodnia sędziowie zażądali od Włoch uchylenia sprzecznych z prawem UE przepisów zezwalających na polowania na szpaki w Ligurii.

Bardzo szybko może też zapaść sam wyrok o naruszeniu unijnego prawa przez Polskę - w ciągu maksymalnie 6 miesięcy, jeśli Trybunał zgodzi się na wniosek KE o postępowanie w procedurze przyspieszonej. Jak przekonuje Komisja, są spełnione ku temu warunki, w tym najważniejszy - ryzyko ogromnych szkód wynikających z nieprzestrzegania unijnego prawa.

Postępowanie trybunału polega na stwierdzeniu uchybienia i trwa średnio - w zwykłej procedurze - od kilkunastu do dwudziestu kilku miesięcy" - tłumaczyły PAP źródła w Trybunale.

Jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do wyroku, wówczas Komisja może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na nie kary finansowej.

Trudno dokładnie przewidzieć, jak wysoką karę Trybunał orzekłby w sprawie Rospudy, ale nieoficjalnie w Brukseli mówi się, że KE może wnioskować o przynajmniej kilkanaście milionów euro. Kalkulacja wysokości kary opiera się na trzech kryteriach: stopniu naruszenia, czasie trwania naruszenia (za każdy okres zwłoki od orzeczenia wyroku płaci się dodatkową grzywnę) oraz konieczności zapewnienia prewencyjnego skutku sankcji w celu zapobieżenia ponownym naruszeniom.

Od 1997 roku Trybunał pięciokrotnie wydał wyrok nakazujący krajowi członkowskiemu zapłacenie kary. Po wyroku z lipca 2000 roku Grecja musiała przekazać grzywnę w wysokości 5,4 mln euro na konto: „środki własne Wspólnoty Europejskiej" w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy o niebezpiecznych i toksycznych odpadach. W lipcu 2005 roku Francja została skazana na zapłacenie grzywny w wysokości 20 mln euro za nierespektowanie zasad w dziedzinie rybołówstwa (za małe oczka w sieciach) oraz okresową karę 57 mln euro za każdy dodatkowy okres półroczny z powodu niezastosowania się do wyroku.

KE już od grudnia przekonuje, że budowa obwodnicy Augustowa przez dolinę rzeki Rospudy, która ma przebiegać przez obszary objęte unijnym programem Natura 2000 w wersji zaaprobowanej przez polskie władze jest niezgodna z unijnymi dyrektywami - "ptasią i siedliskową".

"Są sposoby, by zrealizować projekty na obszarach Natura 2000, ale muszą być spełnione wymagania obu dyrektyw" - powiedział komisarz Dimas we wtorek, sugerując polskim władzom "szukanie alternatywnych wariantów".

PAP, Nauka w Polsce, Inga Czerny (Bruksela)

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce
Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum ekologiczneTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Ostatnie wiadomości

Zaproszenia na lekcję patriotyzmu do Bykowiec

Koniec energochłonnych żarówek

Chiny przedstawiają własny program walki z globalnym ociepleniem

Łyse zbocza Beskidów

Międzynarodowe seminarium w sprawie zmian klimatu

Sejm znowelizował ustawę o systemie EMAS

Ekologizm nową religią?