Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |

Międzynarodowe seminarium w sprawie zmian klimatu

2007-05-09 09:35:35   Prasa

W dniach 26-27 kwietnia prof. Jan Szyszko minister środowiska wziął udział w międzynarodowym seminarium ekspertów poświęconym zmianom klimatu. Spotkanie zorganizowała Rada Pontyfikalna Sprawiedliwość i Pokój w Watykanie.

Seminarium zgromadziło specjalistów zajmujących się problematyką środowiskową. Prezentacje przedstawiały efekty ekonomiczne i społeczne, jakie wywołuje koncentracja węgla w atmosferze. Zwrócono również uwagę na wyzwania stojące przed poszczególnymi podmiotami życia społecznego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii.

Wypowiedź prof. J. Szyszko dotyczyła obowiązków krajów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Do głównych zadań państw w tym kontekście należą m. in. wspieranie badań naukowych, wspieranie współpracy zagranicznej, rozwój edukacji i nauki.

Minister Jan Szyszko podkreślił także rolę Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto jako narzędzi pomocnych w redukcji emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Jak zauważył minister zarówno Protokół z Kioto, jak i Ramowa Konwencja są szansą na ekonomiczny rozwój krajów.
Prof. Jan Szyszko mówił również o relacji konwencji klimatycznej do konwencji o ochronie bioróżnorodności. Zdaniem ministra kształtująca się zależność daje realne narzędzie do łagodzenia zmian klimatu, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństw i regionów.

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska
Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum ekologiczneTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Ostatnie wiadomości

Zaproszenia na lekcję patriotyzmu do Bykowiec

Koniec energochłonnych żarówek

Chiny przedstawiają własny program walki z globalnym ociepleniem

Łyse zbocza Beskidów

Międzynarodowe seminarium w sprawie zmian klimatu

Sejm znowelizował ustawę o systemie EMAS

Ekologizm nową religią?