Bďż˝dďż˝ na bie��co z wydarzeniami, subskrybuj kanaďż˝y RSS
     Zobacz inne kanaďż˝y tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomo�ci | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Le�nictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |

Targi biotechnologii, technologii informacyjnych i zielonych technologii - Rouen listopad 2010

2010-10-23 01:48:47   Biotechnologia

W dniach 17 i 18 listopada 2010 roku w Parc Expo w Rouen odbędzie się po raz pierwszy impreza B.I.G. Talents, która zgromadzi podmioty i rozwiązania z trzech dynamicznie rozwijających się sektorów: biotechnologii (Biotech), technologii informacyjnych (I-Tech) i zielonych technologii (Greentech), umożliwiając przyspieszenie realizacji projektów związanych z rozwojem i zakładaniem przedsiębiorstw.

Dzięki europejskim i narodowym programom stawiającym w uprzywilejowanej pozycji kwestię badań i rozwoju, nadzwyczajnym liniom pożyczkowym ?grand emprunt? i funduszom przeznaczonym w szczególności dla klastrów stymulujących konkurencyjność przedsiębiorstw, warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć stały się wyjątkowo sprzyjające.  

 

Konwent biznesu zdynamizuje innowacyjne przedsięwzięcia

 

Konwent biznesu B.I.G. Talents umożliwi przedsiębiorstwom zaangażowanym w realizację innowacyjnych przedsięwzięć oraz przyszłym założycielom firm odbycie na specjalnie zarezerwowanej powierzchni i w warunkach pełnej dyskrecji, spotkań z klientami lub z potencjalnymi partnerami wśród których znajdą się  placówki badawczo-rozwojowe, uczelnie, inwestorzy, instytucje wspierające itd.  Program 40-minutowych  spotkań planowany jest z wyprzedzeniem.


Innowacja B.I.G. Talents: jako podsumowanie dnia inicjatorzy projektów mogą poprosić o zorganizowanie tzw. BIG meeting ? ponownego spotkania przy ? okrągłym stole ? z kilkoma potencjalnymi partnerami, których poznali w trakcie indywidualnych spotkań, mającego na celu przyspieszenie wdrożenia  innowacyjnego przedsięwzięcia.

 

Targi - prestiżowi wystawcy i wirtualne zwiedzanie laboratoriów zaawansowanych technologii

 

Przestrzeń targowa B.I.G. Talents skupia w jednym miejscu wszystkich specjalistów i partnerów technologii jutra (GDF SUEZ, SNC RENAULT CLEON, SGS Multilab, Instytut CARNOT ESP, klastry MOV?EO i NOV@log, OSEO, APEC) i jest podzielona na dwie części:

 

-        miasteczko zasobów technologicznych i szkoleń, gdzie spotykają się przedsiębiorstwa, laboratoria badawczo-rozwojowe oraz placówki szkoleniowe,

-        miasteczko zasobów finansowych i wsparcia dla przedsiębiorczości, które zapewnia możliwość spotkania ze wszystkimi strukturami oferującymi powstającym firmom wspieranie ich rozwoju i odpowiednie warunki do prowadzenia działalności (inkubatory przedsiębiorczości, oferta terenów do zagospodarowania i nieruchomości), finansowanie (banki, fundusze venture capital, business angels) oraz doradztwo i wspieranie biznesu (izby handlowo-przemysłowe, firmy doradcze).

 

Innowacja B.I.G. Talents - Uzupełnieniem targów, mającym na celu przybliżenie działalności reprezentowanych tam podmiotów i zaawansowanych technologii, będzie wirtualne zwiedzanie 4 najważniejszych laboratoriów w Rouen i jego regionie, zorganizowane w trybie wideokonferencji.  Tego rodzaju ?wizyta? umożliwi uczestnikom rozmowę z pracownikami naukowymi laboratoriów, obejrzenie wyposażenia i wirtualną wymianę danych kontaktowych bez konieczności opuszczania terenu imprezy B.I.G. Talents.

 

Polecamy w szczególności:

 

Zwiedzanie PRIMACEN pod kierunkiem profesora Huberta Vaudry:

IFRMP 23 (Instytut Multidyscyplinarnych Badań nad Peptydami), organizator ostatniego Światowego Kongresu Neuroendokrynologii, który odbył się w Rouen w lipcu 2010 roku, prowadzi interdyscyplinarne prace badawcze nad peptydami i białkami o potencjale leczniczym, łączące badania podstawowe z klinicznymi.  W tym celu instytut IFRMP 23  został wyposażony w wyjątkowo efektywne zaplecze techniczne, obejmujące w szczególności Regionalną Platformę Badania w zakresie Obrazowania Komórkowego Górnej Normandii (fr. Plate-Forme Régionale de Recherche en Imagerie Cellulaire de Haute-Normandie, w skrócie: PRIMACEN). PRIMACEN składa się z sześciu wydziałów, których działalność pokrywa szerokie spektrum zagadnień z zakresu obrazowania komórkowego i został powołany, by świadczyć usługi na rzecz szeroko rozumianej wspólnoty naukowej (instytucji publicznych, przedsiębiorstw, ...) na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

?     Środa,  17 listopada ? godz. 15:10 - 16:10


Zwiedzanie laboratorium CORIA pod kierunkiem profesora Mourad Boukhalfa:

Podlegające trzem instytucjom ? Uniwersytetowi w Rouen, Państwowemu Instytutowi Badań Stosowanych INSA i Krajowemu Ośrodkowi Badań Naukowych w Rouen CNRS - laboratorium UMR 6614 CORIA (Kompleksu Interdyscyplinarnych Badań w dziedzinie Aerotermochemii; fr. : Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie, w skrócie : CORIA) obejmuje sześć obszarów badawczych, takich jak: Spalanie, Plazmy, Turbulencje i transport wielkości skalarnych, Przepływ z unoszeniem fazy rozproszonej, Zanieczyszczenie atmosfery (źródło i wpływ), Elektromagnetyzm, Optyka i Optoelektronika.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 15:10 - 16:10

 

W programie wirtualnego zwiedzania przewidziano również Instytut Badań Materiałowych w Rouen i Instytut  Badań  w dziedzinie Chemii Organicznej IRCOF.

 

 

Osiem konferencji poświęconych technologiom jutra

 

Ponieważ przedsięwzięcia z zakresu zaawansowanycn technologii wymagają połączenia i wzajemnego uzupełniania się wiedzy i doświadczenia, B.I.G. Talents daje ekspertom innowacyjności okazję do wypowiedzi podczas 8 konferencji poświęconych 3 tematycznym obszarom :

 

v  Zdrowie i biotechnologie:

 

Innowacje i rozwój kardiologii w uniwersyteckim ośrodku szpitalnym CHU w Rouen

Konferencja prowadzona przez profesora Alain?a Cribier?a, ordynatora oddziału kardiologii w szpitalu CHU w Rouen, gdzie po raz pierwszy dokonano bezoperacyjnego wszczepienia sztucznej zastawki aorty oraz przez profesor Hél?ne Eltchaninoff. Skoncentrują się oni na przezskórnym wszczepianiu zastawek serca, czyli działalności w której szpital CHU w Rouen posiada wyjątkowe kompetencje. Konferencję uzupełni wystąpienie profesora Frédérica Anselme?a na temat technik elektrofizjologicznych.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 15:50 - 16:50

 

v  Technologie informacyjne:

 

Technologie dotykowe: perspektywy rozwoju do zastosowań powszechnych i przemysłowych

Konferencję poprowadzi Toni Da Luz, młody projektant interaktywnych rozwiązań w Immersion SAS, absolwent Szkoły Designu Nantes Atlantique, inicjator projektu Mindflow mającego na celu ulepszenie i rozwój projektowej pracy grupowej, w szczególności w ramach zastosowań przemysłowych (aeronautyka, przemysł motoryzacyjny), poprzez nowe możliwości wykorzystania, jakie przyniosły technologie dotykowe.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 14:30 ? 15:30

 

v  ? Zielone technologie ? :

 

Ekonomika innowacyjności ? dotychczasowy rozwój oraz tendencje ? zielonego wzrostu ? i możliwości jego wykorzystania przez podmioty działające na różnych rynkach

Konferencja zorganizowana przez Nicolasa Bouzou, ekonomistę i dyrektora Towarzystwa Studiów Ekonomicznych Aster?s, dotyczyć będzie obiecujących rynków w kategoriach rozwoju i innowacyjności.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 11:50 ? 12:30

 

v  Nie można też przeoczyć:

 

Obrad okrągłego stołu, poświęconych  finansowaniu innowacji i  inwestowaniu kapitałów własnych

Porady i wymiana doświadczeń szefów przedsiębiorstw na temat globalnego finansowania innowacyjności i struktur mogących wspierać inicjatorów projektów przy ich realizacji.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 10:00 ? 11:00

 

 

Informacje praktyczne :

Termin : środa 17 i czwartek 18 listopada 2010 r.

Godziny otwarcia : 17/11 - od 9:00 do 19:00,  18/11 - od 9:00 do 17:30

Miejsce : Parc Expo w Rouen

Informacje i zapisy : www.big-talents.euTagi: Rouen B.I.G. Talents Biotech I-Tech Greentech biotechnologiaKomentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum ekologiczneTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Ostatnie wiadomości

genETYCZNE gry

Ochrona patentowa emulsji ciekłokrystalicznej oraz sposobu jej wytwarzania

Może być pomocny w leczeniu chorób o podłożu wirusowym

Zrekonstruowali trójwymiarową strukturę białka, transportującego cholesterol do wnętrza mitochondriów

Start-up zamierza zrewolucjonizować rynek urządzeń rehabilitacyjnych w Polsce

Związki zwane hydroksyapatytami - jak się je wykorzystuje?

Pijane myszy a ludzie