Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie akcji Greenpeace przeciwko polskim rolnikom, producentom kukurydzy


Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie akcji Greenpeace przeciwko polskim rolnikom, producentom kukurydzy: artykuł nr 6420

2009-10-07 15:08:37 Biotechnologia

AKTYWIŚCI Greenpeace w poniedziałek 5 października bezprawnie naruszyli własność prywatną jednego z rolników w okolicach Raciborza na Śląsku, wtargnąwszy na jego pole niszcząc uprawy i organizując demonstrację przeciwko prowadzonym uprawom kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej.

Jednocześnie wzbudzając zainteresowanie mediów i pobliskich mieszkańców wsi szerzyli nieprawdziwe i godzące w dobre imię producenta rolnego informacje, jakoby prowadzone przez niego uprawy kukurydzy Bt MON 810 były nielegalne. Przekazywane wiadomości, które następnie obiegły wszystkie media tak lokalne jak i ogólnopolskie były nieprawdziwe.

Polski Związek Producentów Kukurydzy wzywa i oczekuje zaprzestania działań podejmowanym przez Greenpeace, które naruszają podstawowe przepisy i prawa wolności obywatela. Oczekujemy od polskich władz, przede wszystkim organów ścigania – Prokuratury i Policji podjęcia odpowiednich kroków prawnych, które nie dopuszczą do powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości.  
Kukurydza genetycznie zmodyfikowana MON 810 jest legalnie dopuszczona do uprawy w Unii Europejskiej, została sprawdzona i przebadana pod kątem bezpieczeństwa oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych. Mimo usilnych poszukiwań, nie znaleziono żadnych potwierdzonych dowodów naukowych świadczących o szkodliwości tej odmiany, tak na zdrowie ludzi i zwierząt lub środowisko naturalne. Oskarżenia stawiane przez aktywistów Greenpeace są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd zarówno rolników jak i opinię społeczną.

W połowie lipca 2009 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok przeciwko Polsce, wskazując niezgodne z prawem wspólnotowym przepisy w ustawie o nasiennictwie. Nie ma też żadnych przeciwwskazań do tego, aby polscy rolnicy dokonywali zakupu i sprowadzali nasiona transgenicznej kukurydzy z innych krajów Unii Europejskiej. To polska ustawa o nasiennictwie blokuje polskim producentom dostęp do nowoczesnych technologii, przez co ogranicza możliwości wyboru metod produkcji i dodatkowo naraża rolników na dodatkowe koszty (koszty zabiegów chemicznych; koszty transportu nasion).

Polski rolnik podejmując działania mieszczące się w granicach prawa Unii Europejskiej i nie łamiąc prawa polskiego, staje się przedmiotem ataku organizacji pseudo-ekologicznych, które dokonują aktów terroryzmu, nie zważając na łamanie przepisów prawa cywilnego i karnego.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko takiemu stanowi rzeczy.

Domagamy się podjęcia przez polskie władze zdecydowanych działań, które przerwą bezprawne działania Greenpeace i nie dopuszczą do powtórzenia się podobnych, a prawdopodobnie – w obliczu braku reakcji – bardziej nasilonych akcji w przyszłości. Liczymy na to, że organy ścigania - Policja jak i Prokuratura podejmą stosowne działania w tym zakresie, a nasze oświadczenie zostanie uznane, jako oficjalne doniesienie o łamaniu obowiązującego w Polsce prawa.


Prof. Tadeusz Michalski
Prezes
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
0 606 272 177

Tagi: GMO w Polsce strefy wolne od GMO zmodyfikowana kukurydza modyfikowana kukurydza GMO kukurydza genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt MON 810 kukurydza MON 810 Greenpeace

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 6420

Twój komentarzWybrane wiadomości z bitechnologii