Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |

Inkubator innowacyjności Science2Business

2010-03-09 19:25:51   Biotechnologia

8 marca br., podczas otwarcia XVII edycji Giełdy Wynalazków w Warszawie, inkubator innowacyjności Science2Business przedstawił polskim pomysłodawcom ofertę dofinansowania w kwocie do 200 tys. euro. Science2Business jest pierwszym w historii Giełdy inkubatorem, który zaproponował innowatorom szerokie wsparcie merytoryczne i finansowe.

Do 200 tys. euro dofinansowania mogą otrzymać firmy powstałe na bazie innowacyjnych pomysłów w ramach inkubatora innowacyjności Science2Business. Oferta inkubatora przedstawiona podczas inauguracji ekspozycji wynalazczości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obejmuje ocenę komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji mogą też korzystać z sieci ekspertów branżowych oraz infrastruktury umożliwiającej testy i tworzenie prototypów. Do kluczowych dziedzin wspieranych przez Science2Business należą biotechnologia, telemedycyna, energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne.

? Science2Business wypełnia tzw. lukę kapitałową, czyli stanowi pierwsze i najistotniejsze ogniwo w łańcuchu finansowania "od pomysłu do przemysłu". Chcemy udowodnić, że nowatorskie rozwiązania i zyski z ich komercjalizacji mogą pozostawać w Polsce ? powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds. biotechnologii Science2Business.

Science2Business, jeden z największych w Polsce inkubatorów innowacyjności,  funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Inkubator współpracuje bezpośrednio z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Politechniką Warszawską  (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki) oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju. Jego główną rolą jest pobudzanie szerokiej grupy naukowców, inżynierów i pomysłodawców, a także przedstawicieli biznesu do rozwoju innowacyjnych technologii oraz budowania na ich bazie dochodowych firm.

Giełda Wynalazków - coroczna wystawa prezentująca wynalazki autorstwa polskich innowatorów z najróżniejszych dziedzin: od rolnictwa i przemysłu wydobywczego, poprzez medycynę, po zaawansowane rozwiązania z zakresu elektroniki i nowych technologii. Prezentowane podczas imprezy wynalazki zostały wyróżnione na międzynarodowych targach, wystawach i konkursach wynalazczości takich jak Brussels Innova, Brussels Eureka, Concours Lepine Francuskiej Izby Wynalazców i Producentów, Międzynarodowy Salon Wynalazczości i wiele innych. Organizatorami Giełdy są: Muzeum Techniki NOT, firma Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Więcej informacji na temat inkubatora: www.science2business.pl
Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum ekologiczneTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Ostatnie wiadomości

genETYCZNE gry

Ochrona patentowa emulsji ciekłokrystalicznej oraz sposobu jej wytwarzania

Może być pomocny w leczeniu chorób o podłożu wirusowym

Zrekonstruowali trójwymiarową strukturę białka, transportującego cholesterol do wnętrza mitochondriów

Start-up zamierza zrewolucjonizować rynek urządzeń rehabilitacyjnych w Polsce

Związki zwane hydroksyapatytami - jak się je wykorzystuje?

Pijane myszy a ludzie