Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w Zakresie Nauczania Geografii i Przyrody, połączone z edukacją regionalną i samorządową


Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w Zakresie Nauczania Geografii i Przyrody, połączone z edukacją regionalną i samorządową: artykuł nr 6848

2010-06-23 23:37:11

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia od października 2010 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w Zakresie Nauczania Geografii i Przyrody, połączone z edukacją regionalną i samorządową.

Oferta studiów jest skierowana do nauczycieli województwa mazowieckiego. Studia są bezpłatne, czesne jest w pełni pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    
Ukończenie Podyplomowych Studiów pozwoli nauczycielowi na nauczanie przedmiotu geografia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedmiotu przyroda
w szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z nową podstawą programową).

Jednocześnie studia przygotują nauczycieli do pełniejszej partycypacji w życiu społeczności lokalnych, do pełnienia roli animatorów i liderów lokalnych i samorządowych.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 390 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywać na Uniwersytecie Warszawskim w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz kilkudniowych zjazdów
w czasie ferii zimowych i letnich. Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia terenowe.

Nauczyciele zainteresowani podjęciem studiów proszeni są o nadesłanie do końca czerwca br. wstępnego zgłoszenia na adres psgp.wgsr@uw.edu.pl.

Proces rekrutacji trwa od 1 lipca do 10 września 2010. Więcej informacji na stronie www.wgsr.uw.edu.pl/psgp.
 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w Zakresie Nauczania Geografii i Przyrody

Tagi: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne studia podyplomowe studia studia w 2010 kierunki studiów Uniwersytet Warszawski bezpłatne studia podyplomowe bezpłatne studia podyplomowe w Warszawie

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 6848

nie ma żadnych opłat? wpisowego? czy dofinansowanie jest tez
dla nauczycieli z Małopolski?
~naucz(2010-06-23)

Na Uniwerstecie w Opolu są studia na poziomie licencjatu
i magisterskie :Biologia z Geografią specjalność nauczycielska. Absolwenci mają uprawnienia do nauczania
biologii i geografii.
telefon
(+48) 077- 401 60 10
mail
kbios@uni.opole.
plhttp://biologia.uni.opole.pl/show.php?id=40


~misio(2010-08-23)

Twój komentarzWybrane wiadomości z