Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Zdrowie i medycyna: | Aktualności | Ciało człowieka | Leksykon chorób | Genetyka

     


Tkanka podporowa: chrzęstna i kostna


 1. Tkanka podporowa chrzęstna zbudowana jest z komórek i istoty międzykomórkowej czyli włókien tkanki łącznej i istoty podstawowej.
   
  • Tkanka chrzęstna sprężysta - rodzaj tkanki łącznej chrzęstnej, zawierający liczne włókna elastyczne. Tworzy małżowinę uszną, krtań, nagłośnię. W istocie podstawowej zanurzona jest bardzo delikatna siateczka włókien elastycznych. Chrząstki sprężyste nie ulegają mineralizacji.
    
  • Tkanka chrzęstna szklista - rodzaj tkanki łącznej chrzęstnej, jest odporna na ścierania. Ma zdolność do reminalizacji. Znajduje się na powierzchniach stawowych, przymostkowych częściach żeber, tworzy przegrodę nosa. Tworzy ludzki szkielet w okresie zarodkowym i płodowym (wówczas dość szybko jest zastępowana przez kość). W półprzezroczystej, mleczno - lśniącej istocie podstawowej znajdują się liczne grupy chondrocytów, a między nimi - włókna kolagenowe
    
  • Tkanka chrzęstna włóknista - rodzaj tkanki łącznej, zawiera włókna kolagenowe ułożone w pęczki. Jest mało podatna na zerwanie. Tworzy więzadła stawowe, spojenie łonowe, dyski w kręgosłupie.


    
 2. Tkanka podporowa kostna jest rodzajem tkanki łącznej. Składa się z części organicznej - m.in. włókna kolagenu, komórki, oraz mineralnej - związki wapnia, magnezu i fosforu. Chemicznie kość zbudowana jest z materiałów kompozytowych, czyli ze składników organicznych tworzących osseinę, dzięki której kość jest sprężysta, oraz składników nieorganicznych, czyli soli wapnia i fosforu (dwuhydroksyapatytów), dzięki którym kość jest twarda. Histologiczne kość jest narządem złożonym z wielu rożnych tkanek. Głównym składnikiem jest tkanka kostna (zespół komórek kostnych i substancji międzykomórkowej), ale zawiera ona także tkankę tłuszczową, krwiotwórczą, chrzęstną i inne. Każda kość pokryta jest okostną, a powierzchnie kości przylegające do siebie pokrywa chrząstka stawowa. Część zewnętrzną kości stanowi istota zbita, wewnętrzną zaś istota gąbczasta.

  Rodzaje tkanki kostnej:
   
  • Grubowłóknista (splotowata) - w miejscu przyczepów ścięgien do kości, w błędniku kostnym, szwach kości czaszki.
  • Drobnowłóknista (blaszkowata) - kości długie i płaskie
   • Gąbczasta (beleczkowata)
   • Zbita

    Ze względu na kształt kości dzielimy na
    :
  • Kości długie - długość tego rodzaju kości znacznie przewyższa ich szerokość i grubość. W ich budowie wyróżnia się sztywny trzon oraz nieco bardziej sprężyste nasady (bliższą i dalszą). Przykładem kości długich są: kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kość udowa, kość piszczelowa i kość strzałkowa. Kości długie występują więc przede wszystkim w kończynach.
  • Kości krótkie - w tego rodzaju kościach wszystkie wymiary są podobne. Do tej grupy należą liczne kości nadgarstka i stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z guzem piętowym, sześcienna, klinowata: przyśrodkowa, pośrodkowa i boczna)
  • Kości płaskie długość i szerokość tego rodzaju kości znacznie przekraczają ich grubość. Przykładami są np. kości sklepienia mózgoczaszki, mostek, kość biodrowa i łopatka. Tego rodzaju kości pełnią przede wszystkim funkcje ochronne i krwiotwórcze. Posiadają płaski trzon są wytrzymałe na urazy mechaniczne.
  • Kości różnokształtne to kości o najbardziej nieregularnym kształcie, na przykład żuchwa, rzepka, kości podniebienne, czy kręgi. Nie posiadają trzonu.

 

 

SŁOWNICZEK

 • Krążek międzykręgowy, inaczej tarcza międzykręgowa, potocznie dysk - struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym. Pierścień włóknisty tworzą przebiegające naprzemiennie skośne włókna kolagenowe i elastyczne.
 • Krtań - część układu oddechowego umieszczona między IV a VII kręgiem szyjnym.
 • Nagłośnia - nieparzysta chrząstka położona do tyłu i ku dołowi od nasady języka zamykająca wejście do krtani podczas procesu połykania pokarmu, zapobiegając przedostawaniu się cząstek pokarmowych do dróg oddechowych. Jest pokryta błoną śluzową.
 • Okostna - włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz, jest silnie unaczyniona (odżywia kość) i unerwia. Znajdują się w niej tzw. komórki kościotwórcze, od których zaczyna się wytwarzanie tkanki kostnej w okresie wzrastania kości lub po ich złamaniu.Pozwala na przyrost kości na grubość.

 

Artykuł powstał na bazie informacji zawartych w Wikipedii: Źródło: pl.wikipedia.org, autorzy, na licencji GNU Free Documentation License. Liczne późniejsze zmiany artykułu.

Dostępne: 2005-11-15