Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Zdrowie i medycyna: | Aktualności | Ciało człowieka | Leksykon chorób | Genetyka

     


Inwersje


Inwersje.

Jest odwrócenie fragmentu chromosomu o 180 st. U heterozygot inwersje prowadzą w czasie mejozy do powstawania tzw. pętli inwersyjnej, która tworzy się w czasie koniugacji chromosomów homologicznych. Rekombinacja zachodząca w obrębie pętli inwersyjnej powoduje powstawanie chromatyd niezdolnych do życia (jeden koniec ulega duplikacji; drugi delecji). Inwersje zachodzą zwykle rzadko (obniżają płodność) i są automatycznie eliminowane przez selekcje. Inwersje są supresorami rekombinacji, gdyż jedynie niezrekombinowane chromosomy rodzicielskie z aberracjami typu inwersji mogą być przekazywane następnym pokoleniom, dlatego też geny ulegające tej mutacji, są sprzężone i ewoluują wspólnie.

INWERSJA PERICENTRYCZNA

INWERSJA PARACENTRYCZNA

Obejmuje centromer.

Podczas Crossing - over w pętli inwersyjnej łączą się końce chromatyd każdego chromosomu, każda z nich posiada pojedynczy centromer, więc mogą w całości normalnie segregować się w mejozie i przechodzić do gamet (niestety wytworzone zygoty nie są zdolne do życia u obu płci, ponieważ nie są zbalansowane).

Podczas mejozy koniugacja odwróconego regionu z chromosomem niehomologicznym hamuje

crossing – over.

Centromer jest poza obszarem mutacji.

Podczas rekombinacji w mejozie (w pachytenie) w pętli inwersyjnej powstaje jedna zrekombinowane chromatyda dicentryczna

(z dwoma centromerami) i fragment acentryczny (bez centromeru). W anafazie pierwsza chromatyda ulega rozerwaniu, druga nie przechodzi do komórki potomnej w ogóle, efektem czego jest powstanie dwóch niekompletnych chromosomów.

(U muchówek Diptera inwersja odgrywa dużą role w ich ewolucji i ekologii. U samic fragment dicentryczny układa się na środku wrzeciona, dzięki temu prawidłowe genetycznie choć nie zrekombinowane chromatydy przechodzą do zewnętrznego bieguna komórki. W mejozie jedno z takich żeńskich zewnętrznych jąder daje komórkę jajową, trzy pozostałe tworzą ciałka kierunkowe. Prawidłowe, niezrekombinowane chromosomy są dziedziczone, uszkodzone wędrują do ciałek kierunkowych, samice utrzymują płodność!

U samców brak rekombinacji więc ich gamety są żywotne, nie ulegają inwersji paracentrycznej).


Autor: Tomasz Pater
Dostępne: 2005-07-14