Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Organy generatywne u roślin


Kwiat - przekształcony, skrócony pęd rośliny kwiatowej, organ sporofitu, w którym wykształcają się elementy rozrodu płciowego roślin nasiennych. U większości roślin okrytozalążkowych kwiat składa się z: pręcików, słupków, u wielu także z okwiatu (często zróżnicowanego na działki kielicha i płatki korony). Budowa kwiatu jest różnorodna, niektóre rośliny mają kwiaty obupłciowe (z pręcikami i słupkami), inne wytwarzają kwiaty rozdzielnopłciowe (tylko z pręcikami lub tylko ze słupkami), u niektórych roślin występują kwiaty płonne (bez pręcików i słupków); płonne są też tzw. kwiaty pełne, w których zamiast pręcików rozwijają się dodatkowe płatki. Poszczególne części kwiatu są osadzone na dnie kwiatowym. Liczba pręcików i słupków oraz występowanie lub brak okwiatu i sposób ułożenia ich w kwiecie jest cechą charakterystyczną dla danego gat., rodzaju, a nawet rodziny. Symetria kwiatu może być: promienista - w co najmniej 3 płaszczyznach symetrii (u dwuliściennych - 4 lub 5, u jednoliściennych najczęściej 3), grzbiecista - o jednej płaszczyźnie symetrii, np. u bobowatych (motylkowatych), storczykowatych, nieraz kwiaty są niesymetryczne, np. u kozłka. Schematycznie budowę kwiatu przedstawiają tzw. narysy. Często kwiaty są zebrane w różnego typu kwiatostany. Organami, w których tworzą się elementy rozrodcze są w kwiecie pręciki i słupki, okwiat pełni w stosunku do nich funkcję ochronną (gdy kwiat jest jeszcze nie rozwinięty), później barwny okwiat staje się powabnią, gł. dla owadów. Powabnią mogą być też inne części kwiatu, np. pręciki przekształcone w prątniczki. Budowa kwiatu jest związana w dużym stopniu ze sposobem jego zapylania, np. kwiaty owadopylne są na ogół barwne, często mają miodniki, kwiaty wiatropylne są drobne, pozbawione barwnego okwiatu.  Kwiaty roślin nagozalążkowych są przeważnie niepozorne, rozdzielnopłciowe (z wyjątkiem kwiatów wymarłych benetytów), wiatropylne. Kwiat żeński ma postać łusek (owocolistków) z zalążkami, zebranych w kwiatostan - szyszkę. Kwiat męski to drobna szyszeczka, która wytwarza pyłek, po czym opada.

Pręcik - element kwiatu wytwarzający pyłek, męski organ rozmnażania płciowego. U roślin okrytonasiennych pręcik składa się z 2 części: pylnika i nitki pręcikowej. Pręciki mogą być wolne lub przyrośnięte do płatków albo zrośnięte po kilka. Liczba pręcików jest różna u różnych roślin, ogół pręcików w kwiecie tworzy pręcikowie; przekształcone pręciki płonne noszą nazwę prątniczków; u nagonasiennych (np. iglastych) pręciki stanowią jedyny składnik kwiatu męskiego (bezokwiatowego).

Słupek - żeński element kwiatu roślin okrytozalążkowych, organ rozmnażania płciowego. Typowy słupek składa się z zalążni, w której rozwijają się zalążki, szyjki słupka i znamienia, na którym kiełkują ziarna pyłku; słupek może być utworzony z jednego owocolistka (słupek jednokrotny) albo z wielu mniej lub bardziej ze sobą zrośniętych (słupek wielokrotny). Zespół owocolistków w kwiecie nosi nazwę słupkowia. Jeżeli każdy owocolistek tworzy oddzielny słupek, słupkowie nazywa się wolnoowockowym, jeżeli zaś owocolistki zrastają się ze sobą tworząc wspólną zalążnię - zrosłoowockowym.

Dno kwiatowe - część kwiatu - jego podstawa, przedłużenie i zakończenie szypułki kwiatowej; stanowi oś kwiatu, na której są osadzone poszczególne jego elementy; często bierze udział w tworzeniu się owocu, np. truskawek, poziomek, róży.

Biolog.pl, Tomasz Pater

[ Słownik przyrodniczy ]Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum przyrodniczym
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.