Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Porównanie teorii Lamarcka z teorią Darwina


Darwin prezentował podejście populacyjne do procesu ewolucji - nie ma dwóch jednakowych osobników w populacji. Te indywidualne różnice mają największe znaczenie gdyż są one często dziedziczone i dostarczają materiału do doboru naturalnego. W bezpośrednim oddziaływaniu środowiska na organizm działają dwa czynniki: Charakter samego organizmu Charakter warunków Lamarck reprezentował podejście typologiczne do procesu ewolucji - traktuje osobniki jako identyczne oraz uważa, że różne organizmy wchodzące do środowiska będą odpowiadały taką samą aktywności i stąd nabędą podobne struktury i przystosowania. Obydwie teorie były teoriami dualistycznymi, przy czym darwinizm to szczególny dualizm: najpierw potem. Najpierw powstanie zmienność a potem działanie doboru na te zmienność. Środowisko odgrywa istotną rolę na obu tych etapach. U Lamarcka natomiast główny czynnik ewolucji to Wewnętrzna dążność do doskonałości (ruch fluidów) powodująca stałe wznoszenie się poziomu organizacji istot żywych Drugi czynnik to wpływ środowiska dający zmiany przystosowawcze. Ma tylko znaczenie modyfikujące w ramach danego poziomuDarwin zaproponował mechanizm odpowiedzialny za powstanie dziedzicznych przystosowań - jest nim dobór naturalny działający na uwarunkowaną genetycznie zmienność osobniczą.

Natomiast Lamarck nie zaproponował mechanizmu odpowiedzialnego za powstawanie dziedzicznych przystosowań poza ogólnym stwierdzeniem, że gry zmienia warunków życia sprawia, że organizm rozwija się w innym kierunku to jego potomstwo też będzie miało tendencję do rozwoju w tym kierunku. U roślin i niższych zwierząt wpływ ten jest bezpośredni (odżywianie roślin, ilość ciepła, światła, powietrza itp.). U wyższych zwierząt nowe środowisko rodzi nowe potrzeby, nowe potrzeby wymagają nowych czynności i obyczajów, a te prowadzą do powstania nowych struktur (np. częstsze używanie danej części ciała mniej a w pewnych przypadkach zupełnie nie używanie danej części ciała, która stała się bezużyteczna).Główna różnica między obu teoriami nie leży w dziedziczeniu czy nie dziedziczeniu cech nabytych ale w tym że głównym czynnikiem wyznaczającym kierunek ewolucji jest dla Lamarcka wewnętrzna dążność do doskonalenia, dla Darwina zaś dobór naturalny.

Biolog.pl, Tomasz Pater

[ Słownik przyrodniczy ]Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum przyrodniczym
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.