Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Założenia teorii Darwina


Darwin w swoim dziele "O powstaniu gatunków" przedstawił teorię doboru naturalnego - przeżywania organizmów najlepiej przystosowanych do walki o byt. W pracy tej podał wiele przykładów przemawiających za istnieniem w przyrodzie ewolucji organizmów i wyjaśnił mechanizm jej działania. Swoją teorię Karol Darwin oparł na następujących przesłankach: Prawo zmienności powszechnej i bezkierunkowej - gatunki charakteryzuje ogromna zmienność i nie spotyka się dwóch identycznych. Zmiany mogą następować we wszystkich możliwych kierunkach, bez względu na to czy przynoszą organizmom bezpośredni pożytek czy szkodę Prawo olbrzymiej rozrodczości organizmów - głosi ono że organizmy mnożą sie w postępie geometrycznym. Ograniczone z natury terytorium i ilość pożywienia oraz ogromna konkurencja nie sprawia, że większość osobników ginie Prawo do walki o byt - na skutek nadmiernej liczebności osobników dochodzi do walki konkurencyjnej, w której przezywają osobniki najlepiej przystosowane do środowiska. Walką o byt jest tez przeciwstawienie się organizmu niekorzystnym wpływom środowiska np. wysokiej lub niskiej temperatury i przystosowanie się do nich Prawo dziedziczenia - osobniki, które przeżyły przekazują korzystne cechy przystosowawcze swojemu potomstwu Prawo doboru naturalnego - w walce o byt przezywają osobniki najlepiej przystosowane. Wymieranie form pośrednich prowadzi do coraz większej rozbieżności cech tak, że po jakimś czasie w następnych pokoleniach powstałe formy bywają do tego stopnia różne od form wyjściowych, że uznane mogą być za nowy gatunek.

Biolog.pl, Tomasz Pater

[ Słownik przyrodniczy ]Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum przyrodniczym

kul reposta
    pani alu - "fystarczy" ? to naprawdę bardzo interesujące...
~darko(2009-11-23)
kul
    super fystarczy sie dobrze tego nauczy ja np dostalam z tego 6
~ala(2009-09-24)
Nie...
    Nie do końca taka błędna, trzeba się tylko dobrze zastanowić co ma w niej sens.
~Made Ocena artykułu: 5. (2009-05-13)
błąd
    ta teoria jest blędna
~Gosia Ocena artykułu: 5. (2009-03-03)Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.