Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
[ Książki - strona główna ] [ Wykaz książek ] [ Wykaz kategorii ]

 

Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce

Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce
Kliknij
aby powiększyć

OTOP

OTOP

 

Najnowsza książka OTOP o ostojach ptaków jest najbardziej aktualnym spisem krajowych ostoi ptaków o europejskim znaczeniu, a więc terenów, które powinny zostać objęte ochroną jako Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach europejskiej sieci terenów chronionych NATURA 2000.

Dla każdego spośród 140 obszarów wskazanych w oparciu o ścisłe, ilościowe kryteria BirdLife International przedstawiono dane o liczebności zagrożonych ptaków, chronionych Dyrektywą Ptasią UE, opis terenu oraz mapę z zaznaczeniem granic obszaru.

Publikacja stanowi podstawowe źródło informacji o obszarach, które z uwagi na prawo wspólnotowe powinny być wyłączone z planowania przedsięwzięć szczególnie uciążliwych dla środowiska przyrodniczego. Jednocześnie jest to lista obszarów o kluczowym znaczeniu dla ochrony ptaków zagrożonych wyginięciem, lub patrząc szerzej – obszarów o strategicznym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej w Europie.

To właśnie te tereny i ich ptaki przesądzają o unikatowości Polski na mapie zjednoczonej Europy. Skuteczna ochrona walorów przyrodniczych tych obszarów, godząca wymogi ptaków i potrzeby lokalnych społeczności musi być uwzględniana w planowaniu rozwoju gospodarczego kraju.

Publikacja powstała w oparciu o dane zebrane w trakcie ostatnich lat przez kilkuset obserwatorów ptaków z terenu całego kraju. Tylko dzięki ich ciężkiej, z reguły nieodpłatnej, pracy terenowej, możemy teraz wskazać i opisać krajowe obszary o międzynarodowym znaczeniu dla ochrony ptaków.

Źródło opisu: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otop.org.pl

 

Rok wydania: 2005
Język: Polski