Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
[ Książki - strona główna ] [ Wykaz książek ] [ Wykaz kategorii ]

 

Genetyka zwierząt

Genetyka zwierząt
Kliknij
aby powiększyć

Krystyna Małgorzata Charon, Marek Świtoński

PWN

 

Drugie unowocześnione wydanie cenionego podręcznika genetyki zwierząt!
Zawiera wiadomości z zakresu genetyki klasycznej, z uwzględnieniem zagadnień związanych z ogromnym tempem rozwoju tej dziedziny wiedzy, a zwłaszcza dotyczących:
■ cytogenetyki – m.in. wpływu mutacji chromosomowych i genomowych na przebieg mejozy i płodność zwierząt,
■ genetyki molekularnej – m.in. podstawowych technik molekularnych wykorzystywanych w analizie genetycznej oraz budowy i ekspresji genu,
■ markerów genetycznych – m.in. grupy krwi, polimorfizmu białek krwi i DNA,
■ mapowania genomu – m.in. metody mapowania i aktualnego stanu map genomowych,
■ immunogenetyki – m.in. polimorfizmu genów głównego układu zgodności tkankowej,
■ podłoża molekularnego chorób dziedzicznych zwierząt – m.in. monogenowych chorób zaburzających funkcjonowanie układu odpornościowego,
■ genetyki różnicowania płci oraz przyczyn obojnactwa – m.in. zespołów odwrócenia płci,
■ genetyki populacji – m.in. szacowania dystansów genetycznych,
■ genetyki cech jakościowych – m.in. dziedziczenia umaszczeń,
■ genetyki cech ilościowych – m.in. mulekularnej charakterystyki mutacji genowych o dużym efekcie działania.

W omawianiu tych problemów odwołano się przede wszystkim do przykładów z genetyki bydła, świni, konia, owcy, kozy, kury, a także psa. Książka jest bogato ilustrowana oryginalnymi schematami i zdjęciami, ułatwiającymi zrozumienie mechanizmów przepływu informacji genetycznej między pokoleniami. Czytelnik może również znaleźć wykaz wybranych prac źródłowych i przeglądowych poszerzających wiedzę o zaprezentowanych zagadnieniach.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także wszystkich zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

 

Rok wydania: 2006
320 stron(y)

ISBN: 83-01-14022-4
Język: Polski