Wydarzenia

01-03-2008do05-09-2008konkursy II edycja konkursu fotograficznego Mój Pupil i ja
TEMAT KONKURSU „Mój Pupil i ja”, w kategoriach: pies i kot. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa „Wigor”. PATRONAT KONKURSU Kot Magazyn Kocie Sprawy UCZESTNICY Uczestnikami konkursu mogą być fotografowie amatorzy, nie pracujący w tym zawodzie. WARUNKI Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne w formie zdjęć. Prace konkursowe powinny mieć format A5, A4 bądź A3. Prace konkursowe winny koncentrować się wokół tematu „Mój Pupil i ja”, w wybranej kategorii: kot lub pies. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę. Prace muszą być trwale opatrzone danymi uczestnika konkursu (nazwisko i adres wraz z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i/lub adres poczty elektronicznej). Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osoby, która widnieje na fotografii zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Art. 81 ust.1) Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z przeniesieniem na zasadzie wyłączności na Agencję Reklamową „Wigor” całości autorskich praw majątkowych do rozporządzania i korzystania z pracy na następujących polach eksploatacji: - wystawianie - publikacje prasowe i medialne - wprowadzanie do pamięci komputera (w tym Internet) - prawo wprowadzenia do obrotu w wersji elektronicznej Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. TERMINARZ KONKURSU ETAP I Prace należy przesyłać do dnia 5 września 2008 r.(decyduje data stempla pocztowego). Prace z dopiskiem „Mój Pupil i ja” należy przesyłać pocztą na adres: Agencja Reklamowa Wigor ul. Sokolnicza 34-38, 53-660 Wrocław. Organizatorzy wyłaniają prace, które zostaną wyróżnione i nagrodzone oraz powiadamiają laureatów listownie lub e-mailem do dnia 10 września 2007 roku. ETAP II Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną zaprezentowane zwiedzającym Targi ZOO-BOTANICA we wrocławskiej Hali Stulecia w dniach 12-14 września 2008 roku. NAGRODY Z nadesłanych prac w każdej kategorii zostaną wybrane 3 najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się z biurem Organizatora tel. 071 359-09-05.
02-03-2008do19-05-2008konkursy Konkurs na imiona dla dinozaurów muzeum WNoZ
Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na imiona dla dinozaurów. Prosimy o przesyłanie propozycji imion (żeńskiego dla Triceratopsa i męskiego dla Celofyza) na adres: konkurs@wnoz.us.edu.pl. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 19 maja 2008r. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja 2008r. podczas obchodów Festiwalu Ziemi i Badań Polarnych.
06-05-2008do30-12-2008pozostałe Poznań: Wystawa poświęcona ochronie płazów
Wystawa poświęcona ochronie płazów, jako zwierząt najbardziej wrażliwych na zmieniające się warunki klimatyczne naszego globu. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów Roku Klimatu i Środowiska i poświęcona jest ochronie płazów. Wystawa składa się z dwóch części. W części pierwszej prezentowane są najróżniejsze gatunki żab egzotycznych i krajowych, ze wskazaniem przyczyn ich wymierania. Szczególnie dużo miejsca poświęcone jest naszym rodzimym gatunkom. Część druga wystawy kierowana jest do najmłodszych. Dzieci mają okazję zapoznać się z życiem żab i ich środowiskiem występowania, a także dowiedzieć się, jak dbać o środowisko. Dodatkowo dla dzieci przygotowany został plac zabaw. 2008-04-18 (piątek) – 2008-12-30 (wtorek) Ogród Zoologiczny - Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka, Poznań
15-05-2008do17-05-2008festiwale nauki Program artystyczny Festynu Nauki 2008 w Krakowi
Program artystyczny Festynu Nauki 2008 w Krakowie (Część artystyczna Festiwalu Nauki w Krakowie - 15-17 maja 2008) CZWARTEK, 15 maja 11.40 Chór Politechniki Krakowskiej 12.00 INAUGURACJA z udziałem władz Krakowa i uczelni biorących udział w Festiwalu   12.30 Orkiestra Reprezentacyjna AGH 13.15 Występ zespołu studenckiego "Heads of Pin" ASP 13.45 Sekcja AZS PK Karate Kyokushin PK 14.30 Studencki Zespół Góralski UR „SKALNI” UR 15.30 Sztuka ulicy – montaż muzyczno-taneczny w wykonaniu studentów i absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ PIĄTEK, 16 maja 11.00 Zespół Sygnalistów Myśliwskich UR „HAGARD” 11.30 Pokaz jazdy na wózkach inwalidzkich – dr Paweł Żychowicz AWF 12.00 Zespół Pieśni i Tańca „KRAKUS” – występ dzieci AGH 12.30 Orkiestra Reprezentacyjna AGH 13.15 Cheerleaderki UR 14.00 Zespół „KARRRMA” UR 15.00 Pokaz aerobiku w wykonaniu Sekcji Aerobiku Studium Wychowania Fizycznego UJ 15.30 Powrót absurdysty – etiuda teatralna w wykonaniu Teatru autorskiego Haliny Sali Iuvenes-Iuvenibus AP 16.00 Sztuka ulicy – montaż muzyczno-taneczny w wykonaniu studentów i absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ SOBOTA, 17 maja 11.30 Zespół Pieśni i Tańca „KRAKUS” – występ studentów AGH 12.15 Zespół studentów filologii słowiańskiej UJ „IGLIKA” 13.00 Krakowska Orkiestra Staromiejska pod batutą Wiesława Olejniczaka pod patronatem PK 14.00 Sekcja Tańca Towarzyskiego AZS PK „BAWINEK” PK 15.00 Sztuka ulicy – montaż muzyczno-taneczny w wykonaniu studentów i absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ
15-05-2008do17-05-2008festiwale nauki Festyn Nauki w Krakowie 2008 - Uniwersytet Rolniczy
FESTYN NAUKI W KRAKOWIE (2008) RYNEK GŁÓWNY PREZENTACJE W NAMIOTACH   CZWARTEK, 15 maja 2008 11.00-17.00 Świat roślin uprawnych: - prezentacja roślin uprawnych (bulwy, kłosy, nasiona, owoce, sadzonki) - modny orkisz - dżdżownica nie tylko na ryby dobra - niewidzialny świat mikrobów - rezonans motylkowatych mikrostruktura żywności - czym żywią się rośliny zielone? – spójrz na światło - a może plastik z ziemniaków? Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 13.00, 14.30 i 16.00 Rozpoznawanie nasion zbóż i roślin uprawnych – konkurs dla dzieci i młodzieży Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 11.00-17.00 Zwierzęta, zwierzątka, zwierzaki: - zwierzęta hodowane w terrarium (kolekcja węży, pająków ptaszników itp.) - „Czyje to jajo” – kolekcja jaj drobiu - jak wykluwa się pisklę - „nowe” zwierzęta domowe (fretki, norki, szczury) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 11.00-17.00 Powietrze - pomiary elementów meteorologicznych - pomiary zapylenia atmosfery - pomiary natężenia hałasu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 11.00 - 17.00 Wszystko o nawigacji - zobacz Rynek Główny z lotu ptaka - nawigacja satelitarna – czy na pewno pomaga? Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 11.00-17.00 Zwierzęta w lesie - eksponaty zoologiczne (owady, ptaki, ssaki) - piramida pokarmowa w lesie - pokarm ptaków (pokaz oznaczania składu pokarmu ptaków) - „Ptasi wirtuozi” (obraz + dźwięk) nauka rozpoznawania tropów i śladów zwierząt Wydział Leśny 12.00 i 15.00 Rozpoznawanie ptaków i ssaków – konkurs dla dzieci i młodzieży Wydział Leśny 11.00 - 17.00 Co powinniśmy wiedzieć o roślinach: - jaka to roślina i jak odróżnić jodłę od świerka? - warzywa i zioła - atrakcja ogrodów i prozdrowotne znaczenie - zjawisko allelopatii - badanie zawartości azotanów w wodach mineralnych oraz w sokach owoców i warzyw - test na witaminę C - zjawisko chemotropizmu korzeni - właściwości antyoksydacyjne warzyw i owoców - jak to zobaczyć? - jak produkuje się rośliny w probówkach? Zostań projektantem ogrodów – zabawa dla najmłodszych Wydział Ogrodniczy 11.00-17.00 11.00-17.00 Biopaliwa: - otrzymywanie biopaliwa z rzepaku (pokaz laboratoryjny) - badanie bioestrów rzepakowych - biomasa jako paliwo alternatywne - badania mikroskopowe materiałów biologicznych z wykorzystaniem technik komputerowych Wydział Ogrodniczy Wydział Agroinżynierii 11.00-13.00 Obejrzyj pożyteczne mikroorganizmy: - mikroskopowa prezentacja mikroorganizmów wykorzystywanych w technologii żywności - degustacje tradycyjnych i nowych produktów spożywczych oraz produktów wytworzonych przy zastosowaniu nowoczesnych metod w laboratoriach wydziałowych Wydział Technologii Żywności 11.00-17.00 Sprawdź swoje zmysły i stan odżywienia - ocena stanu odżywiania ludzi na podstawie pomiarów antropometrycznych - ocena wrażliwości sensorycznej na podstawie wybranych testów - pomiar kwasowości (pH) napojów jako wskaźnik ich jakości Wydział Technologii Żywności 11.00-17.00 Biotechnologia w kuchni, ogrodzie i medycynie: - izolacja DNA z owoców i warzyw metodą "kuchenną" - zdrowe bakterie - techniki histologiczne w diagnostyce - biotechnologia w otrzymywaniu różnych odmian roślin uprawnych Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe PIĄTEK, 16 maja 2008 11.00-17.00 Świat roślin uprawnych: - prezentacja roślin uprawnych (bulwy, kłosy, nasiona, owoce, sadzonki) - modny orkisz - dżdżownica nie tylko na ryby dobra - niewidzialny świat mikrobów - rezonans motylkowatych - mikrostruktura żywności - czym żywią się rośliny zielone? – spójrz na światło - a może plastik z ziemniaków? Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 13.00, 14.30 i 16.00 Rozpoznawanie nasion zbóż i roślin uprawnych – konkurs dla dzieci i młodzieży Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 11.00-17.00 Zwierzęta, zwierzątka, zwierzaki: - zwierzęta hodowane w terrarium (kolekcja węży, pająków ptaszników itp.) - „Czyje to jajo” – kolekcja jaj drobiu - jak wykluwa się pisklę - „nowe” zwierzęta domowe (fretki, norki, szczury) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 11.00-17.00 11.00-13.00 13.00-15.00 15.00-17.00 Woda - model poglądowy oczyszczalni ścieków opartej na osadzie czynnym - pomiary biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 - analizator przepływowy do oceny chemicznych parametrów jakości wody - model poglądowy do pomiaru parametrów ruchu wody Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 11.00-17.00 Wszystko o nawigacji - zobacz Rynek Główny z lotu ptaka - nawigacja satelitarna – czy na pewno pomaga? Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 13.00-15.00 Zbadaj skład chemiczny wody, którą pijesz Odbiór próbek wody namiot Uniwersytetu Rolniczego lub przed wykładem pt. Wpływ metali ciężkich na zdrowie człowieka (godz.9.30), al. Mickiewicza 24/28, s.120 (liczba próbek do analizy ograniczona) Wyniki Wynik analiz popranej próbki przesłany zostanie na podany adres mailowy po 25 maja lub będzie go można odebrać w laboratorium Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, pokój 530, al. Mickiewicza 24/28 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 11.00-17.00 Zwierzęta w lesie - eksponaty zoologiczne (owady, ptaki, ssaki) - piramida pokarmowa w lesie - pokarm ptaków (pokaz oznaczania składu pokarmu ptaków) - „Ptasi wirtuozi”(obraz + dźwięk) nauka rozpoznawania tropów i śladów zwierząt Wydział Leśny 12.00 i 15.00 Rozpoznawanie ptaków i ssaków – konkurs dla dzieci i młodzieży Wydział Leśny 11.00-17.00 Co powinniśmy wiedzieć o roślinach: - jaka to roślina i jak odróżnić jodłę od świerka? - warzywa i zioła – atrakcja ogrodów i prozdrowotne znaczenie - zjawisko allelopatii - badanie zawartości azotanów w wodach mineralnych oraz w sokach owoców i warzyw - test na witaminę C - zjawisko chemotropizmu korzeni - właściwości antyoksydacyjne warzyw i owoców – jak to zobaczyć? - jak produkuje się rośliny w probówkach? Wydział Ogrodniczy 11.00-17.00 Zostań projektantem ogrodów – zabawa dla najmłodszych Wydział Ogrodniczy 11.00-17.00 Biopaliwa: - otrzymywanie biopaliwa z rzepaku (pokaz laboratoryjny) - badanie bioestrów rzepakowych - biomasa jako paliwo alternatywne - badania mikroskopowe materiałów biologicznych z wykorzystaniem technik komputerowych Wydział Agroinżynierii 11.00-13.00 Spróbuj nowych produktów spożywczych: - degustacje tradycyjnych i nowych produktów spożywczych oraz produktów wytworzonych przy zastosowaniu nowoczesnych metod w laboratoriach wydziałowych Wydział Technologii Żywności 13.00-17.00 Zobacz jakie produkty otrzymuje się ze zbóż - rodzaje zbóż i uzyskiwanych z nich przetworów Wydział Technologii Żywności 11.00-17.00 Biotechnologia w kuchni, ogrodzie i medycynie: - izolacja DNA z owoców i warzyw metodą "kuchenną" - zdrowe bakterie - techniki histologiczne w diagnostyce - biotechnologia w otrzymywaniu różnych odmian roślin uprawnych Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe SOBOTA, 17 maja 2008 11.00-17.00 Świat roślin uprawnych: - prezentacja roślin uprawnych (bulwy, kłosy, nasiona, owoce, sadzonki) - modny orkisz - dżdżownica nie tylko na ryby dobra - niewidzialny świat mikrobów - rezonans motylkowatych - mikrostruktura żywności - czym żywią się rośliny zielone? – spójrz na światło - a może plastik z ziemniaków? Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 13.00, 14.30 i 16.00 Rozpoznawanie nasion zbóż i roślin uprawnych – konkurs dla dzieci i młodzieży Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 11.00-17.00 Zwierzęta, zwierzątka, zwierzaki: - zwierzęta hodowane w terrarium (kolekcja węży, pająków ptaszników itp.) - „Czyje to jajo” – kolekcja jaj drobiu - jak wykluwa się pisklę - „nowe” zwierzęta domowe (fretki, norki) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 11.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00 Gleba - grunty budowlane naturalne i antropogeniczne - przykłady zastosowania geosyntetyków w budownictwie ziemnym - rekultywacja terenów zdegradowanych Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 11.00-17.00 Wszystko o nawigacji - zobacz Rynek Główny z lotu ptaka - nawigacja satelitarna – czy na pewno pomaga? Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 11.00-17.00 Zwierzęta w lesie - eksponaty zoologiczne (owady, ptaki, ssaki) - piramida pokarmowa w lesie - pokarm ptaków (pokaz oznaczania składu pokarmu ptaków) - „Ptasi wirtuozi” (obraz + dźwięk) nauka rozpoznawania tropów i śladów zwierząt Wydział Leśny 12.00 i 15.00 Rozpoznawanie ptaków i ssaków – konkurs dla dzieci i młodzieży Wydział Leśny 11.00-17.00   Co powinniśmy wiedzieć o roślinach: - jaka to roślina i jak odróżnić jodłę od świerka? - warzywa i zioła - atrakcja ogrodów i prozdrowotne znaczenie - zjawisko allelopatii - badanie zawartości azotanów w wodach mineralnych oraz w sokach owoców i warzyw - test na witaminę C - zjawisko chemotropizmu korzeni - właściwości antyoksydacyjne warzyw i owoców - jak to zobaczyć? - jak produkuje się rośliny w probówkach? Wydział Ogrodniczy 11.00-17.00 Zostań projektantem ogrodów – zabawa dla najmłodszych Wydział Ogrodniczy 11.00-17.00 Biopaliwa: - otrzymywanie biopaliwa z rzepaku (pokaz laboratoryjny) - badanie bioestrów rzepakowych - biomasa jako paliwo alternatywne - badania mikroskopowe materiałów biologicznych z wykorzystaniem technik komputerowych Wydział Agroinżynierii 11.00-13.00 Spróbuj nowych produktów spożywczych: - degustacje tradycyjnych i nowych produktów spożywczych oraz produktów wytworzonych przy zastosowaniu nowoczesnych metod w laboratoriach wydziałowych Wydział Technologii Żywności 11.00-17.00 Biotechnologia w kuchni, ogrodzie i medycynie: - izolacja DNA z owoców i warzyw metodą "kuchenną" - zdrowe bakterie - techniki histologiczne w diagnostyce - biotechnologia w otrzymywaniu różnych odmian roślin uprawnych Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe
15-05-2008do17-05-2008festiwale nauki Festyn Nauki w Krakowie 2008 - Uniwersytet Jagielloński
Festyn Nauki w Krakowie (Festiwal Nauki w Krakowie 2008) Rynek Główny Prezentacje w namiotach Czwartek, 15 maja 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Instytut Botaniki - Ziarna pyłku, alergie, miody... - rośliny trujące naszych łąk i lasów - pracownicy Ogrodu Botanicznego UJ – porady ogrodnicze - grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry - śluzowce zjawiskowe organizmy - wspomnienia przyrodnicze z Hondurasu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Nauk Geologicznych - prezentacja zagadnień i kierunków badań z zakresu geologii fizycznej i paleontologii (pokaz multimedialny, prezentacja okazów mikroskopowych i makroskopowych) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Zoologii Muzeum Zoologiczne - Szczęki – fakty i mity - Co zwierzęta „wrzucają” na ząb - Czy istnieją zęby skórne? Ząb rekina sprzed milionów lat – zróbmy to razem dziś, czyli zabawa w tworzenie odlewów skamieniałości Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Nauk o Środowisku UJ Dzioby, pióra, jajka i DNA; Jak oceniać skażenie środowiska Mikroby – wróg czy przyjaciel? Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ŚRODOWISKO – Co nam mówią drzewa? – możliwości dendrogeomorfologii - klimat Krakowa wczoraj i dziś - Nowa Huta – przestrzeń niczyja? i inne prezentacje badań geografii społeczno-ekonomicznej; - Przepraszam, czy tu biją? – geografia przestępczości TECHNIKA – fotografia w kartografii – zdjęcie lotnicze, zdjęcia satelitarne - stacja meteorologiczna w miniaturze - komputer w geografii – co to jest i co może GIS?; co to jest i jak się wykorzystuje GPS? konkurs dla miłośników geografii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-14.00 Zakład Neuroanatomii – Kiedy neurony chorują? Zakład Endokrynologii - obietnice superhormonów - prezentacja technik i narzędzi, służących do zgłębiania tajemnic endokrynologii - techniki wspomaganego rozrodu - „Fontanny młodości”, czyli modny teraz DHEA - zgubne skutki stosowania anabolików - komputerowa symulacja wywołania i leczenia cukrzycy typu I u wirtualnych szczurów Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 14.00–17.00 Zakład Cytologii – Mały, wielki świat komórek Zakład Entomologii – Dziwne bezkręgowce w domu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Naukowe Koło Chemików - paleta barw - chemiczny zegar - proch i bawełna strzelnicza - dymy, wybuchy i bomba czasowa - wulkan chemiczny i lokomotywa - piana domowa i chemiczna - morderstwo w jacuzzi - kriogenika – w pobliżu -200°C - młotek z banana, kryształowy kwiat - bąbelki w kostkach - suchy lód - płynne powietrze - „lody na szybko” Wydział Chemii 11.00-17.00 Hasło – JĘZYK. Języki świata i języki, których możesz nauczyć się na UJ: quizy językowo-kulturowe, krótkie zabawne scenki w językach obcych i dialektach, lekcje pokazowe podstawowych słów i zwrotów w językach obcych, nauka pisma z krótkim wprowadzeniem do specyfiki alfabetów i języków Informacje: na temat studiów oraz egzaminów wstępnych na poszczególne kierunki, a także odpowiemy na indywidualne pytania zainteresowanych Konkursy: zakończone rozdaniem nagród (słowniki, przewodniki, drobne gadżety) Wydział Filologiczny 11.00-14.00 MOJA-TWOJA-NASZA ULICA Blok I. Zabawy stare i nowe pouczające i zdrowe - Pedagodzy czytają dzieciom – teatrzyk dla dorosłych i dla dzieci (lalki z jarzyn; maski z gipsu); teatrzyk cieni; kącik poezji i piosenki dla mamy i taty; stroje dla postaci z bajek; kukiełki z drewnianych łyżek; plastelinowe ludziki - Wehikuł czasu – stare jest nowe – gry i zabawy (guma, skakanka, wianki, puszczanie baniek, strzelanie z rurki, przypinanie ogona, ciuciubabka, komórki do wynajęcia, grzebień, gąski do domu, uciekaj myszko, zgaduj zgadula) - Sposób na nudę – warsztaty plastyczne (wykonywanie kolczyków, okularów, kapeluszy, masek, malowanie komiksu, malowanie twarzy, malowanie placami, świecą, rzeźby z plasteliny, modeliny, mydła i gliny, pieczątki z ziemniaków, puzzle, stroje z gazet – pokaz mody wieża z gazet, origami); gry i zabawy (rzucanie do baloników z niespodzianką, kończenie wierszy, zapamiętywanie przedmiotów, zabawy ruchowe, kalambury, quizy, chodzenie po chmurach, golenie balonów) - W zdrowym ciele zdrowy duch – Zdrowa żywność: przygotowanie kanapek, sałatek, koreczków, wyciskanie soków ze świeżych owoców. Ruch to zdrowie: ćwiczenia ruchowe (dance, aerobic). Coś z niczego: wytwarzanie oryginalnych przedmiotów z tzw. surowców wtórnych, pokaz mody ekologicznej Wydział Filozoficzny 14.00-17.00 Blok II, Ulica dawniej i dziś Przy naszej ulicy wszystko może się zdarzyć: - Legendy Krakowa – teatrzyk kukiełkowy z udziałem widzów: Legenda o krakowskich gołębiach; warsztaty teatralne: maski, kukiełki, scenografia - Teatr ulicy – teatr otwarty: kuglarze, wędrowni bajarze, pieśniarze i tancerze (gościnnie wystąpią aktorzy z Centrum Animacji Społecznej Horyzonty z Tarnowa; grupa „TAMTAMITUTU&SAO”; pokazy i warsztaty kuglarstwa: chodzenie na szczudłach, żonglerka, flagi, wstążki, poi; warsztaty kultury afrykańskiej: historia i produkcja instrumentów, gra na grzechotkach i bębnach - Gry i zabawy, dawniej i dziś - klasy, guma, zośka; zabawy z płachtą animacyjną; drama; - Stare rzemiosła (krawiec igiełka, szewc dratewka, garnki lutuje) - Strój dawniej i dziś – warsztaty i pokazy mody z różnych epok - Aktywny punkt informacji i promocji Instytutu Pedagogiki – informacja o inicjatywach, kierunkach badawczych, projektach edukacyjnych, prezentacja naukowej i kulturalnej aktywności studentów; akcje uliczne dotyczące aktualnej problematyki wychowawczej; prezentacje multimedialne, wlepki festiwalowe Wydział Filozoficzny 11.00–17.00 - ceremoniał parzenia herbaty w różnych kulturach - prezentacje multimedialne obszarów studiów porównawczych cywilizacji - warsztaty kaligrafii i pisma – arabskie, hebrajskie, japońskie, indyjskie - origami - tańce żydowskie, piosenki w jidysz i niguny. - pokazy tańców – indyjskie bharatanatjam - degustacja potraw kuchni żydowskiej, indyjskiej, arabskiej i japońskiej - tatuaż henną – arabski, indyjski - konkursy z nagrodami Wydział Filozoficzny Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji 11.00-17.00 - doświadczenia pokazowe, ciekawe eksperymenty z różnych działów fizyki, m. in.: pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu, magiczny stożek, wahadło Maxwella, magiczna walizka, rezonans, piłeczki pingpongowe w strumieniu powietrza, paradoksy aerodynamiczne, efekt Magnusa, dudnienia, ryczące rury, precesja koła rowerowego, stolik obrotowy, generator van de Graffa, kula plazmowa, rura Newtona, półkule magdeburskie, fale stojące – figury Chladniego - obserwacje teleskopowe plam na Słońcu – stanowisko przy namiocie - obrazy z kosmosu (teleskop Hubble’a i SOHO) – zestaw: komputer + rzutnik multimedialny - obserwacje rezonansu Schumanna ze stacji w Bieszczadach, - filmy z pokazami fizycznymi na płytach DVD – wybór - promieniowanie synchrotronowe – nowe narzędzie badania materii; Polski Synchrotron – prezentacja projektu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego powstającego na terenie III Kampusu UJ - stanowisko Informatyki Stosowanej – prezentacje grafiki komputerowej; informatyka w medycynie - prezentacja multimedialna Wydziały FAiS oraz Koła Naukowego studentów SMP Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 11.00-17.00 Instytut Informatyki - prezentacje programów tworzonych przez studentów i pracowników Instytutu z zakresu: grafika komputerowa i jej zastosowanie w projektowaniu, symulacje komputerowe w biologii, medycynie, fizyce - „Kawiarnia internetowa” i możliwość pracy z prezentowanymi programami (Koło Studentów Informatyki) Instytut Matematyki - konkursy internetowe z nagrodami - konsultacje informatyczne - prezentacje: matematyka kartki papieru, matematyka w sztuce (np.układanie puzzli z obrazków Eschera) Wydział Matematyki i Informatyki 11.00-17.00 - makieta obrazująca bitwę – 325. rocznica odsieczy wiedeńskiej - prezentacja formacji wojskowych funkcjonujących w okresie od XVI do XVIII wieku - „Żydzi w Krakowie w epoce nowożytnej” - scenka przed namiotem – Proces czarownicy - pokaz strojów z epoki – nowożytna rewia mody, czyli od kontusza po frak - pokaz tańców – poloneza czas zacząć…- tańce nowożytne - pokaz walk rycerskich - pokazy wojskowe, strzelanie z kuszy, łuku itp. konkurs – Poczytaj po staropolsku. (lektura fragmentów korespondencji regimentarskiej i diariusza sejmu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego) - konkurs malarski - koncert muzyki etnicznej (Włochy, Brazylia, kraje arabskie) i pokaz capoeiry - muzyka łączy pokolenia – koncert zespołu Beani Cracovienses - Zjedz coś po staropolsku - degustacja dań sporządzonych według przepisów z epoki - Poradnik historyka: jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny; gdzie są najciekawsze zabytki; gdzie można zdobyć unikatowe książki historyczne. - prezentacja publikacji pracowników naukowych IH UJ i KNHS UJ - wystawy: zdjęć z działalności KNHS UJ; „Z historią na wesoło”- karykatury znanych postaci historycznych „egzotyczna” wystawa etnologiczna Wydział Historyczny 11.00–17.00 Onomastyczny punkt informacyjny – informacje na temat naczenia i pochodzenia własnego imienia i nazwiska. - „Poradnia językowa” – rozstrzyganie wątpliwości związanych z zasadami poprawnościowymi (leksykalnymi, fleksyjnymi składniowymi (doktoranci i członkowie Koła Językoznawców) - konkursy z nagrodami, quizy i zabawy – związane tematycznie z literaturą i językiem polskim (w formie krzyżówek, mini-dyktand, prostych gier edukacyjnych) - konkursy plastyczne dla najmłodszych, połączone z czytaniem krótkich bajek i wierszyków dla dzieci - stały punkt informacyjny – udzielanie szczegółowych informacji nt. programu studiów oraz zasad rekrutacji Wydział Polonistyki PIĄTEK, 16 maja 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 Instytut Botaniki - Ziarna pyłku, alergie, miody... - grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry - pracownicy Ogrodu Botanicznego UJ – porady ogrodnicze - ektomikoryzy - śluzowce zjawiskowe organizmy - wspomnienia przyrodnicze z Hondurasu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Nauk Geologicznych - prezentacja ogólna Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Zakład Neuroanatomii Kiedy neurony chorują? Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Nauk o Środowisku UJ Co mi zrobisz jak mnie złapiesz? - metody badań w terenie na ssakach i ptakach - czy chodzenie z macho jest bezpieczne dla zdrowia? - dylematy samicy muchy tyczkookiej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ŚRODOWISKO – Co nam mówią drzewa? – możliwości dendrogeomorfologii; klimat Krakowa wczoraj i dziś; Nowa Huta – przestrzeń niczyja? i inne prezentacje badań geografii społeczno-ekonomicznej; Przepraszam, czy tu biją? – geografia przestępczości; TECHNIKA – fotografia w kartografii – zdjęcie lotnicze, zdjęcia satelitarne; stacja meteorologiczna w miniaturze; komputer w geografii – co to jest i co może GIS?; co to jest i jak się wykorzystuje GPS? konkurs dla miłośników geografii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-14.00 Zakład Endokrynologii – obietnice superhormonów; prezentacja technik i narzędzi służących do zgłębiania tajemnic endokrynologii; techniki wspomaganego rozrodu ,,Fontanny młodości”, czyli modny DHEA zgubne skutki stosowania anabolików; komputerowa symulacja wywoływania i leczenia cukrzycy typu I u wirtualnych szczurów wszystkie zainteresowane Panie zachęcamy do sprawdzenia fazy cyklu płciowego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-14.00 Instytut Zoologii Muzeum Zoologiczne - Szczęki – fakty i mity - Co zwierzęta „wrzucają” na ząb - Czy istnieją zęby skórne? Ząb rekina sprzed milionów lat – zróbmy to razem dziś, czyli zabawa w tworzenie odlewów skamieniałości Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 14.00-17.00 Zakład Cytologii – Mały, wielki świat komórek Zakład Gentyki i Ewolucjonizmu – Zabaw się w naukowca – własnoręczna izolacja DNA myszy wygnij kciuk a powiem Ci kim jesteś – poznaj swój genotyp – zabawa winny czy niewinny? Zagadki dektywistyczne – zabawa Drosophila melanogaster – oglądanie mutantów (hodowle, lupa)plemniki różnych gatunków zwierząt, preparaty chromosomowe – mikroskop budowa DNA, budowa chromosomów - plansze Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 14.00-17.00 Zakład Antropologii – chcesz poznać swoją przeszłość? Przyjdź do nas Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 14.00-17.00 Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii – Mózg – zwierciadło duszy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Zakład Chemii Nieorganicznej – ferrofluid – ciekły magnes - fotografia inaczej niż zwykle - reakcje oscylacyjne - tęcza - wybuchowe probówki - sympatyczne atramenty – niesympatyczne pióro - solwatochromizm – jeden związek, wiele barw Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru oraz Biblioteka Jagiellońska - - wystawa - masowe odkwaszania druków - demonstracja aparatu do badania wytrzymałości mechanicznej papieru - pomiar pH papieru - demonstracja modeli aparatów do odkwaszania zbiorów wykorzystywanych w Klinice Papieru - demonstracja obiektów z kolekcji BJ przed i po odkwaszeniu, przed i po sztucznym postarzeniu - przedstawienie aparatu do ręcznego odkwaszania Wydział Chemii 11.00-14.00 MOJA-TWOJA-NASZA ULICA Blok I. Zabawy stare i nowe pouczające i zdrowe - Pedagodzy czytają dzieciom – teatrzyk dla dorosłych i dla dzieci (lalki z jarzyn; maski z gipsu) teatrzyk cieni; kącik poezji i piosenki dla mamy i taty stroje dla postaci z bajek kukiełki z drewnianych łyżek plastelinowe ludziki - Wehikuł czasu – stare jest nowe – gry i zabawy (guma, skakanka, wianki, puszczanie baniek, strzelanie z rurki, przypinanie ogona, ciuciubabka, komórki do wynajęcia, grzebień, gąski do domu, uciekaj myszko, zgaduj zgadula) - Sposób na nudę – warsztaty plastyczne (wykonywanie kolczyków, okularów, kapeluszy, masek, malowanie komiksu, malowanie twarzy, malowanie placami, świecą, rzeźby z plasteliny, modeliny, mydła i gliny, pieczątki z ziemniaków, puzzle, stroje z gazet – pokaz mody wieża z gazet, origami); gry i zabawy (rzucanie do baloników z niespodzianką, kończenie wierszy, zapamiętywanie przedmiotów, zabawy ruchowe, kalambury, quizy, chodzenie po chmurach, golenie balonów) - W zdrowym ciele zdrowy duch – Zdrowa żywność: przygotowanie kanapek, sałatek, koreczków, wyciskanie soków ze świeżych owoców. Ruch to zdrowie: ćwiczenia ruchowe (dance, aerobic). Coś z niczego: wytwarzanie oryginalnych przedmiotów z tzw. surowców wtórnych, pokaz mody ekologicznej Wydział Filozoficzny 14.00-17.00 Blok II, Ulica dawniej i dziś Przy naszej ulicy wszystko może się zdarzyć: - Legendy Krakowa – teatrzyk kukiełkowy z udziałem widzów: Legenda o krakowskich gołębiach; warsztaty teatralne: maski, kukiełki, scenografia - Teatr ulicy – teatr otwarty: kuglarze, wędrowni bajarze, pieśniarze i tancerze (gościnnie wystąpią aktorzy z Centrum Animacji Społecznej Horyzonty z Tarnowa; grupa „TAMTAMITUTU&SAO”; pokazy i warsztaty kuglarstwa: chodzenie na szczudłach, żonglerka, flagi, wstążki, poi; warsztaty kultury afrykańskiej: historia i produkcja instrumentów, gra na grzechotkach i bębnach - Gry i zabawy, dawniej i dziś - klasy, guma, zośka; zabawy z płachtą animacyjną; drama; - Stare rzemiosła (krawiec igiełka, szewc dratewka, garnki lutuje) - Strój dawniej i dziś – warsztaty i pokazy mody z różnych epok - Aktywny punkt informacji i promocji Instytutu Pedagogiki – informacja o inicjatywach, kierunkach badawczych, projektach edukacyjnych, prezentacja naukowej i kulturalnej aktywności studentów; akcje uliczne dotyczące aktualnej problematyki wychowawczej; prezentacje multimedialne, wlepki festiwalowe Wydział Filozoficzny 11.00-17.00 - ceremoniał parzenia herbaty w różnych kulturach - prezentacje multimedialne obszarów studiów porównawczych cywilizacji - warsztaty kaligrafii i pisma – arabskie, hebrajskie, japońskie, indyjskie - origami - tańce żydowskie, piosenki w jidysz i niguny - pokazy tańców – indyjskie bharatanatjam - degustacja potraw kuchni żydowskiej, indyjskiej, arabskiej i japońskiej - tatuaż henną – arabski, indyjski - konkursy z nagrodami Wydział Filozoficzny Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji 11.00-17.00 - doświadczenia pokazowe, ciekawe eksperymenty z różnych działów fizyki, m. in.: pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu, magiczny stożek, wahadło Maxwella, magiczna walizka, rezonans, piłeczki pingpongowe w strumieniu powietrza, paradoksy aerodynamiczne, efekt Magnusa, dudnienia, ryczące rury, precesja koła rowerowego, stolik obrotowy, generator van de Graffa, kula plazmowa, rura Newtona, półkule magdeburskie, fale stojące – figury Chladniego - obserwacje teleskopowe plam na Słońcu – stanowisko przy namiocie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 11.00-17.00 - makieta obrazująca bitwę – 325. rocznica odsieczy wiedeńskiej - prezentacja formacji wojskowych funkcjonujących w okresie od XVI do XVIII wieku - „Żydzi w Krakowie w epoce nowożytnej” - scenka przed namiotem – Proces czarownicy - pokaz strojów z epoki – nowożytna rewia mody, czyli od kontusza po frak - pokaz tańców – poloneza czas zacząć…- tańce nowożytne - pokaz walk rycerskich - pokazy wojskowe, strzelanie z kuszy, łuku itp. - konkurs – Poczytaj po staropolsku. (lektura fragmentów korespondencji regimentarskiej i diariusza sejmu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego) - konkurs malarski - koncert muzyki etnicznej (Włochy, Brazylia, kraje arabskie) i pokaz capoeiry - muzyka łączy pokolenia – koncert zespołu Beani Cracovienses - Zjedz coś po staropolsku - degustacja dań sporządzonych według przepisów z epoki - Poradnik historyka: jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny; gdzie są najciekawsze zabytki; gdzie można zdobyć unikatowe książki historyczne. - prezentacja publikacji pracowników naukowych IH UJ i KNHS UJ - wystawy: zdjęć z działalności KNHS UJ; „Z historią na wesoło”- karykatury znanych postaci historycznych; „egzotyczna” wystawa etnologiczna Wydział Historyczny 11.00-17.00 Instytut Informatyki - prezentacje programów tworzonych przez studentów i pracowników Instytutu z zakresu: grafika komputerowa i jej zastosowanie w projektowaniu, symulacje komputerowe w biologii, medycynie, fizyce „Kawiarnia internetowa” i możliwość pracy z prezentowanymi programami (Koło Studentów Informatyki) Instytut Matematyki - konkursy internetowe z nagrodami - konsultacje informatyczne - prezentacje: matematyka kartki papieru, matematyka w sztuce (np.układanie puzzli z obrazków Eschera) Wydział Matematyki i Informatyki 11.00–17.00 Hasło – LITERATURA - teksty kultury i ich twórcy: literatura, film, teatr, piosenka, sztuki piękne - quizy literackie, o sztuce, filmie - konkurs na tłumaczenie - śpiewanie piosenek w różnych językach obcych (rodzaj karaoke - od piosenek ludowych do popularnych hitów - konkurs na wiersz dla dzieci. - informacje na temat studiów - konkursy z nagrodami Wydział Filologiczny 11.00-17.00 Onomastyczny punkt informacyjny – informacje na temat naczenia i pochodzenia własnego imienia i nazwiska. - „Poradnia językowa” – rozstrzyganie wątpliwości związanych z zasadami poprawnościowymi (leksykalnymi, fleksyjnymi składniowymi (doktoranci i członkowie Koła Językoznawców) - konkursy z nagrodami, quizy i zabawy – związane tematycznie z literaturą i językiem polskim (w formie krzyżówek, mini-dyktand, prostych gier edukacyjnych) - konkursy plastyczne dla najmłodszych, połączone z czytaniem krótkich bajek i wierszyków dla dzieci - stały punkt informacyjny – udzielanie szczegółowych informacji nt. programu studiów oraz zasad rekrutacji Wydział Polonistyki SOBOTA, 17 maja 11.00-17.00 Instytut Nauk Geologicznych - prezentacja zagadnień i kierunków badań z zakresu geologii fizycznej i paleontologii (pokaz multimedialny, prezentacja okazów makroskopowych i mikroskopowych) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu - Zabaw się w naukowca – własnoręczna izolacja DNA myszy; wygnij kciuk a powiem Ci kim jesteś – poznaj swój genotyp – zabawa winny czy niewinny? Zagadki dektywistyczne – zabawa Drosophila melanogaster – oglądanie mutantów (hodowle, lupa); plemniki różnych gatunków zwierząt, preparaty chromosomowe – mikroskop; budowa DNA, budowa chromosomów - plansze Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Nauk o Środowisku UJ – Jak rozpoznać gryzonie? storczyki z probówki; czy owady tworzą rodziny? Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-17.00 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ŚRODOWISKO – gleby Polski i świata, prezentacja próbek glebowych, oznaczanie niektórych właściwości gleby metodami polowymi; klimat Krakowa wczoraj i dziś Nowa Huta – przestrzeń niczyja? i inne prezentacje badań geografii społeczno-ekonomicznej; Przepraszam, czy tu biją? – geografia przestępczości; TECHNIKA – fotografia w kartografii – zdjęcie lotnicze, zdjęcia satelitarne; stacja meteorologiczna w miniaturze; komputer w geografii – co to jest i co może GIS?; co to jest i jak się wykorzystuje GPS?; konkurs dla miłośników geografii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-14.00 Zakład Antropologii - chcesz poznać swoją przeszłość? Przyjdź do nas Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 11.00-14.00 Zakład Biochemii Glikokoniugatów – biochemia w kuchni i od kuchni – odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jaki sprzęt znajduje się w każdej pracowni biochemicznej oraz jakimi metodami bada się białka i kwasy nukleinowe, a ponadto czy każdy cukier nadaje się do cukiernicy, jak kwaśna jest cytryna, gdzie kryje się tęcza, dlaczego woda i tłuszcz są odwiecznymi wrogami oraz do czego biochemik może wykorzystać kurze jajko Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 11.00-17.00 - fascynujące obrazy czyli biologia molekularna z innej perspektywy, wraz z pokazem sprzętu laboratoryjnego - kolorowe bakterie, śluzowce – co ciekawego znaleźć można na doświadczalnych szalkach - biofizyka zmysłów – o tym jak biofizyka koresponduje z naszymi odczuciami - Zbadaj poziom swojej tkanki tłuszczowej! - Jak to się dzieje, że żywe komórki świecą – pokazy preparatów pod mikroskopem fluorescencyjnym - rośliny transgeniczne, które nie gryzą lecz ..... zjadają! - pokazy krótkich filmów popularnonaukowych i animacji z dziedziny biologii molekularnej i biotechnologii - prezentacje Wydziału BBiB oraz działających na nim kół naukowych - akcja informacyjna nt. organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) Wydział Biotechnologii 11.00-17.00 Hasło – KULTURA - tradycje narodowe i regionalne - quizy geograficzne i kulturowe - odgadywanie znaczenia gestów charakterystycznych dla różnych kultur - pokaz mody orientalnej - prezentacja tańca i muzyki różnych kultur – kurs i konkurs salsy, tanga, prezentacja tańca brzucha i tańca hinduskiego, taniec szkocki, capoeira - tradycje kulturowe (m.in. amulety, pokaz origami, palenie fajki wodnej, malowanie dłoni henną, pokaz zakładania kimona, staropolski kontusz) - tradycyjne potrawy i napoje wielu kuchni świata - informacje: na temat studiów - konkursy z nagrodami Wydział Filologiczny 11.00-14.00 MOJA-TWOJA-NASZA ULICA Blok I. Zabawy stare i nowe pouczające i zdrowe - Pedagodzy czytają dzieciom – teatrzyk dla dorosłych i dla dzieci (lalki z jarzyn; maski z gipsu); teatrzyk cieni; kącik poezji i piosenki dla mamy i taty; stroje dla postaci z bajek; kukiełki z drewnianych łyżek; plastelinowe ludziki - Wehikuł czasu – stare jest nowe – gry i zabawy (guma, skakanka, wianki, puszczanie baniek, strzelanie z rurki, przypinanie ogona, ciuciubabka, komórki do wynajęcia, grzebień, gąski do domu, uciekaj myszko, zgaduj zgadula) - Sposób na nudę – warsztaty plastyczne (wykonywanie kolczyków, okularów, kapeluszy, masek, malowanie komiksu, malowanie twarzy, malowanie placami, świecą, rzeźby z plasteliny, modeliny, mydła i gliny, pieczątki z ziemniaków, puzzle, stroje z gazet – pokaz mody wieża z gazet, origami); gry i zabawy (rzucanie do baloników z niespodzianką, kończenie wierszy, zapamiętywanie przedmiotów, zabawy ruchowe, kalambury, quizy, chodzenie po chmurach, golenie balonów) - W zdrowym ciele zdrowy duch – Zdrowa żywność: przygotowanie kanapek, sałatek, koreczków, wyciskanie soków ze świeżych owoców. Ruch to zdrowie: ćwiczenia ruchowe (dance, aerobic). Coś z niczego: wytwarzanie oryginalnych przedmiotów z tzw. surowców wtórnych, pokaz mody ekologicznej Wydział Filozoficzny 14.00-17.00 Blok II, Ulica dawniej i dziś Przy naszej ulicy wszystko może się zdarzyć: - Legendy Krakowa – teatrzyk kukiełkowy z udziałem widzów: Legenda o krakowskich gołębiach; warsztaty teatralne: maski, kukiełki, scenografia - Teatr ulicy – teatr otwarty: kuglarze, wędrowni bajarze, pieśniarze i tancerze (gościnnie wystąpią aktorzy z Centrum Animacji Społecznej Horyzonty z Tarnowa; grupa „TAMTAMITUTU&SAO”; pokazy i warsztaty kuglarstwa: chodzenie na szczudłach, żonglerka, flagi, wstążki, poi; warsztaty kultury afrykańskiej: historia i produkcja instrumentów, gra na grzechotkach i bębnach - Gry i zabawy, dawniej i dziś - klasy, guma, zośka zabawy z płachtą animacyjną; drama; - Stare rzemiosła (krawiec igiełka, szewc dratewka, garnki lutuje) - Strój dawniej i dziś – warsztaty i pokazy mody z różnych epok - Aktywny punkt informacji i promocji Instytutu Pedagogiki – informacja o inicjatywach, kierunkach badawczych, projektach edukacyjnych, prezentacja naukowej i kulturalnej aktywności studentów; akcje uliczne dotyczące aktualnej problematyki wychowawczej prezentacje multimedialne, wlepki festiwalowe Wydział Filozoficzny 11.00-17.00 Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji - ceremoniał parzenia herbaty w różnych kulturach - prezentacje multimedialne obszarów studiów porównawczych cywilizacji - warsztaty kaligrafii i pisma – arabskie, hebrajskie, japońskie, indyjskie - origami - tańce żydowskie, piosenki w jidysz i niguny - pokazy tańców – indyjskie bharatanatjam - degustacja potraw kuchni żydowskiej, indyjskiej, arabskiej i japońskiej - tatuaż henną – arabski, indyjski - konkursy z nagrodami Wydział Filozoficzny 11.00-17.00 - doświadczenia pokazowe, ciekawe eksperymenty z różnych działów fizyki, m. in.: pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu, magiczny stożek, wahadło Maxwella, magiczna walizka, rezonans, piłeczki pingpongowe w strumieniu powietrza, paradoksy aerodynamiczne, efekt Magnusa, dudnienia, ryczące rury, precesja koła rowerowego, stolik obrotowy, generator van de Graffa, kula plazmowa, rura Newtona, półkule magdeburskie, fale stojące – figury Chladniego - obserwacje teleskopowe plam na Słońcu – stanowisko przy namiocie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 11.00-17.00 - makieta obrazująca bitwę – 325. rocznica odsieczy wiedeńskiej - prezentacja formacji wojskowych funkcjonujących w okresie od XVI do XVIII wieku - „Żydzi w Krakowie w epoce nowożytnej” - scenka przed namiotem – Proces czarownicy - pokaz strojów z epoki – nowożytna rewia mody, czyli od kontusza po frak - pokaz tańców – poloneza czas zacząć…- tańce nowożytne - pokaz walk rycerskich - pokazy wojskowe, strzelanie z kuszy, łuku itp. - konkurs – Poczytaj po staropolsku. (lektura fragmentów korespondencji regimentarskiej i diariusza sejmu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego) - konkurs malarski - koncert muzyki etnicznej (Włochy, Brazylia, kraje arabskie) i pokaz capoeiry - muzyka łączy pokolenia – koncert zespołu Beani Cracovienses - Zjedz coś po staropolsku - degustacja dań sporządzonych według przepisów z epoki - Poradnik historyka: jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny gdzie są najciekawsze zabytki gdzie można zdobyć unikatowe książki historyczne. - prezentacja publikacji pracowników naukowych IH UJ i KNHS UJ - wystawy: zdjęć z działalności KNHS UJ; „Z historią na wesoło”- karykatury znanych postaci historycznych „egzotyczna” wystawa etnologiczna Wydział Historyczny 11.00-17.00 Instytut Informatyki - prezentacje programów tworzonych przez studentów i pracowników Instytutu z zakresu: grafika komputerowa i jej zastosowanie w projektowaniu, symulacje komputerowe w biologii, medycynie, fizyce „Kawiarnia internetowa” i możliwość pracy z prezentowanymi programami (Koło Studentów Informatyki) Instytut Matematyki - konkursy internetowe z nagrodami - konsultacje informatyczne - prezentacje: matematyka kartki papieru, matematyka w sztuce (np.układanie puzzli z obrazków Eschera) Wydział Matematyki i Informatyki 11.00-17.00 Onomastyczny punkt informacyjny – informacje na temat naczenia i pochodzenia własnego imienia i nazwiska. - „Poradnia językowa” – rozstrzyganie wątpliwości związanych z zasadami poprawnościowymi (leksykalnymi, fleksyjnymi składniowymi (doktoranci i członkowie Koła Językoznawców) - konkursy z nagrodami, quizy i zabawy – związane tematycznie z literaturą i językiem polskim (w formie krzyżówek, mini-dyktand, prostych gier edukacyjnych) - konkursy plastyczne dla najmłodszych, połączone z czytaniem krótkich bajek i wierszyków dla dzieci - stały punkt informacyjny – udzielanie szczegółowych informacji nt. programu studiów oraz zasad rekrutacji Wydział Polonistyki
15-05-2008do17-05-2008festiwale nauki Festyn Nauki w Krakowie 2008 - AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie „FESTYN NAUKI w KRAKOWIE 2008” RYNEK GŁÓWNY PREZENTACJE W NAMIOTACH CZWARTEK, 15 maja 10.00-13.00 Upadki osób starszych jako problem społeczny – ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków: - ocena sprawności funkcjonalnej u osób starszych - ocena ryzyka upadków u osób starszych - indywidualny instruktarz ćwiczeń wpływających na poprawę sprawności funkcjonalnej - indywidualny instruktarz ćwiczeń ukierunkowanych na poprawę równowagi dr Marek Żak Wydział Rehabilitacji Ruchowej Katedra Rehabilitacji Klinicznej 13.00-16.00 Profilaktyka i rehabilitacja w osteoporozie: - prezentacja zasad rehabilitacji i metodyki ćwiczeń stosowanych w profilaktyce i leczeniu osteoporozy - udzielanie informacji osobom zainteresowanym na temat przyczyn, profilaktyki i leczenia usprawniającego osteoporozy dr Anna Mika Wydział Rehabilitacji Ruchowej Katedra Rehabilitacji Klinicznej PIĄTEK, 16 maja GODZINA WYDARZENIE ORGANIZATOR 10.00-13.00 Ocena postawy ciała u dzieci, młodzieży i dorosłych: - ocena postawy ciała u dzieci, młodzieży i dorosłych - pokaz oraz indywidualny instruktaż ćwiczeń w zależności od wykrytej wady dr Teresa Całka-Lizis Wydział Rehabilitacji Ruchowej Katedra Rehabilitacji Klinicznej 13.00-16.00 Profilaktyka i ocena zespołów bólowych kręgosłupa: - ocena zespołów bólowych kręgosłupa - ćwiczenia w zespołach bólowych kręgosłupa – pokaz dr Elżbieta Mirek Wydział Rehabilitacji Ruchowej Katedra Rehabilitacji Klinicznej SOBOTA, 17 maja GODZINA WYDARZENIE ORGANIZATOR 10.00-13.00 Nowoczesne metody kontroli obciążeń fizycznych osób uprawiających wyczynowo i rekreacyjnie sport: - ekspozycja narzędzi do monitoringu: - częstości skurczów serca podczas wysiłków fizycznych na SPORT – TESTERZE typu Polar Precision Performance S610i oraz Garmina Foreranner - poziomu zakwaszenia na urządzeniu Lactate Scout firmy Senslab - prezentacja wykorzystania ww. narzędzi pomiarowych do określania poziomu obciążeń fizycznych przez osoby ćwiczące dr Wacław Mirek, Dariusz Żak Wydział Wychowania Fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki 13.00-16.00 Nowoczesne metody diagnostyki u osób aktywnych ruchowo komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (Health Related Fitness): Prezentacja metod pomiaru: - przez osoby ćwiczące zdolności siłowych z wykorzystaniem dynamometru typu JAMAR - wydolności fizycznej badanej na cykloergometrze - wydatku energetycznego określanego na urządzeniu ActiTrainer metodą opracowaną w Columbia University dr Joanna Gradek, mgr Renata Nieroda mgr inż. Leszek Nosiadek, Krzysztof Jakóbczyk Wydział Wychowania Fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki Katedra Antropomotoryki
15-05-2008do17-05-2008spotkania Toruń: JUWENALIA 2008
Pierwszego dnia, w czwartek o godz. 18.00 wyruszy pochód juwenaliowy, rozpoczynający się na terenie miasteczka akademickiego "Centrum", prowadzący ulicami: Słowackiego, Sienkiewicza i Olszewskiego aż do głównej sceny przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Tam o godz. 19.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Juwenaliów i symboliczne przekazanie studentom klucza do bram miasta. Po inauguracji rozpocznie się maraton rockowy, który zakończy zespół T.Love. Równocześnie o godz. 20.00 w klubie Od Nowa rozpocznie się Bal Przebierańca. W piątek 16 maja odbędą się m.in.: turniej koszykówki ulicznej (godz. 11.00), turniej Paint Ball (12.00), dojenie krowy na czas (13.00), Studenckie Walki Sumo (15.00), natomiast ok. godz. 22.00 odbędzie się pokaz Fire Show w basenie przed Biblioteką Uniwersytecką. Gwiazdami piątkowego maratonu rockowego będą Blenders i Oddział Zamknięty. Na ostatni dzień Juwenaliów (sobota, 17 maja) zaplanowano m.in. mecz w błocie z udziałem studentów z samorządu studenckiego, samorządu doktorantów, Radia Sfera oraz studentów z zagranicy (godz. 13.00), odbędzie się bicie rekordu UMK w upychaniu studentów do Fiata 126 p. (15.00) oraz bieg piwny (16.00). Natomiast o godz. 19.00 w Naszym Kinie rozpocznie się juwenaliowy maraton filmowy (19.00 „Przekręt”, 21.10 „Nie czas na łzy”, 23.20 „Królowie nocy”). Gwiazdami na dużej scenie będą Pogodno i Strachy na Lachy. Szczegółowy program: http://www.juwenalia.umk.pl/
15-05-2008do18-05-2008konferencje V Lwowsko-Lubelska Konferencja Biochemii Eksperymentalnej i Klinicznej
V Lwowsko-Lubelska Konferencja Biochemii Eksperymentalnej i Klinicznej, odbędzie się we Lwowie. Program naukowy konferencji umożliwi prezentację osiągnięć polskich i ukraińskich ośrodków badawczych oraz aktywną wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowej. Pełne teksty prac prezentowanych na Konferencji po recenzji przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane na łamach Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio DDD (KBN - 4 pkt.) Więcej informacji: http://llkb.eu.interia.pl
15-05-2008do15-06-2008pozostałe Wildlife Photographer of the Year 2002-2007
Zapraszamy na wystawę Wildlife Photographer of the Year 2002-2007. Na wersję wystawy prezentowanej we wrocławskim Miejskim Ogrodzie Zoologicznym składa się 60 wybranych zdjęć z 6 ostatnich edycji, nagrodzonych i wyróżnionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 58 fotografów z 18 krajów, w tym zdjęcie z Polski, wykonane przez Renatę i Marka Kosińskich. Zwycięskie prace wyselekcjonowano spośród 20 - 33 tys. fotogramów, nadsyłanych rokrocznie w latach 2002 – 07. Miejski Ogród Zoologiczny Wrocław, ul. Wróblewskiego 1 15.05. – 15.06.2008 r. w Terrarium Więcej informacji pod adresem: www.biolog.pl/article5668.html
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Zwiedzanie Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności
Zwiedzanie Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności 16 maja 2008, godz. 10.00-14.00 Wydział Technologii Żywności ul. Balicka 122, Kraków
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Festiwal Nauki w Krakowie: Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Agroinżynierii
Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Agroinżynierii: - alternatywnych źródeł energii - paliw rzepakowych - fotooptycznych - wytrzymałościowych materiałów biologicznych Wydział Agroinżynierii ul. Balicka 116 b 16 maja 2008, godz. 10.00-14.00
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Festiwal Nauki w Krakowie: Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Hodowli i Biologii..
Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt - sztuczny żwacz - jak oznaczać wartość energetyczną oraz składniki pokarmowe pasz ? - oznaczanie stężenia hormonów w tkankach - oznaczanie leptyny i melatoniny w krwi zwierząt - mikromanipulator do pracy z zarodkami ssaków Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt al. Mickiewicza 24/28, s. 125 Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału: tel. 012 6624077 (79), 0694613706 16 maja 2008, godz. 9.00-14.00
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Festiwal Nauki w Krakowie: Wpływ metali ciężkich na zdrowie człowieka
Wpływ metali ciężkich na zdrowie człowieka Wpływ metali ciężkich na zdrowie człowieka mgr inż. Dawid Bedla (odbiór próbek wody do badania pół godziny przed wykładem) 16 maja 2008, godz. 10.00 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji al. Mickiewicza 24/28, s. 120
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Festiwal Nauki w Krakowie: Cykl wykładów pt. Interakcje: Środowisko – Zwierzę...
Cykl wykładów pt. Interakcje: Środowisko – Zwierzę – Człowiek Wpływ ksenobiotyków na czynność układu rozrodczego dr hab. Andrzej Sechman Wpływ zakłóceń pola geomagnetycznego na organizmy żywe dr inż. Barbara Tombarkiewicz Wpływ zanieczyszczenia środowiska wodnego na rozród ryb dr Magdalena Socha Rola melatoniny w rozrodzie zwierząt dr inż. Edyta Molik Zachowania społeczne u trzody chlewnej dr Jacek Nowicki PIĄTEK, 16 maja 2008, godz. 10.00-13.00 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt al. Mickiewicza 24/28, s. 125 (Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału: tel. 012 6624077 (79), 0694613706)
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Festiwal Nauki w Krakowie: Rolnictwo z komputera
Wykład: Rolnictwo z komputera dr Agnieszka Stokłosa PIĄTEK, 16 maja 2008 godz. 10.30 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny al. Mickiewicza 21,sala XII
16-05-2008do16-05-2008festiwale nauki Festiwal Nauki w Krakowie: Przypadek w chemii
Wykład: Przypadek w chemii dr Andrzej Danel, dr Paweł Szlachcic PIĄTEK, 16 maja 2008, godz. 11.30 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny al. Mickiewicza 21, sala XII
17-05-2008do17-05-2008warsztaty Sekret życia tkwi w komórce
Centrum Nauki EXPERYMENT w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni zaprasza w sobotę, 17 maja 2008 r. na drugą edycję warsztatów rodzinnych połączonych z pokazami biochemicznymi pt: „Sekret życia tkwi w komórce”. Warsztaty rodzinne to zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7 - 12 lat oraz ich rodziców lub opiekunów. Uczestnicy warsztatów będą mogli przeprowadzić zaskakujące doświadczenia chemiczne, których sens odwołuje się do funkcjonowaniu organizmów żywych. Warsztaty to również okazja do poznania ciekawych doświadczeń , które są łatwe do wykonania w domu. Podczas warsztatów będzie można dotknąć substancję odpowiedzialną za życie, dokonać zamiany kilku kolorów nie używając różdżki czy też przekonać się o tym, że niektóre płyny świecą. Warsztaty rodzinne odbędą się w następujących godzinach: 10.10 – 11.10, 11.30 – 12.30, 13.00 - 14.00 oraz 14.30 – 15.30. Program i więcej informacji na stronie www.experyment.gdynia.pl Bilety na poszczególne godziny do wcześniejszego nabycia w Centrum Nauki EXPERYMENT. Bilet dla dwóch osób (dziecko + opiekun) w cenie 30 zł, bilet dla trzech osób (dwoje dzieci + opiekun lub dziecko + dwoje opiekunów ) w cenie 36 zł. Ilość miejsc ograniczona! Centrum Nauki EXPERYMENT Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia – Redłowo (teren byłej zajezdni autobusowej) Centrum Nauki EXPERYMENT czynne jest od wtorku do niedzieli (oprócz poniedziałków) w godzinach 10:00 – 16:00. Rezerwacja dla grup powyżej 10 osób, tel. 058 735 11 37, www.experyment.gdynia.pl Więcej na www.ppnt.gdynia.pl
17-05-2008do17-05-2008pozostałe Noc w Muzeum Uniwersyteckim UMK w Toruniu
17 maja, w ramach międzynarodowego projektu Night of Museums, w godzinach 18.00-24.00 będzie można odwiedzić Muzeum Uniwersyteckie, zlokalizowane w Collegium Maximum przy Pl. Rapackiego 1. W programie: - Zobacz najstarsze pismo świata - prezentacja kolekcji tabliczek klinowych sprzed ponad czterech tysięcy lat, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu; - Gilgamesz - ekspozycja ilustracji Marka Żuławskiego (1908-1985) do najstarszego eposu świata (tylko dla dorosłych), specjalnie na „Noc Muzeów” powiększona o nowe prace; - Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wystawa prezentująca najcenniejsze zbiory sztuki będące własnością UMK: od ceramiki antycznej z VII/VI w. p.n.e., poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m.in. obrazów z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVIII-XIX w. (z Indii, Afryki, Ameryki Południowej, Chin, Japonii i Tajlandii) Udostępniona zostanie również Sala Rektorska, z insygniami JM Rektora UMK i portretami wszystkich Rektorów UMK, odbędzie się także kiermasz wydawnictw muzealnych (po obniżonej cenie).
17-05-2008do18-05-2008konferencje Człowiek z przyroda czy przyroda z człowiekiem
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: „Człowiek z przyroda czy przyroda z człowiekiem?” w dniach 17-18 maja 2008 r. w Warszawie organizowana pod patronatem Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Katarzyny Chałasinskiej-Macukow Cele Konferencji: • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat ochrony środowiska i antropopresji; • Wymiana doświadczeń i poglądów uczestników; • Prezentacja wybranych prac członków kół naukowych z całej Polski; • Integracja studentów zajmujących się problematyka ochrony środowiska. Program Konferencji: DZIEŃ I – sobota, 17.05.2008 r. 9.00 – 9.30 uroczyste otwarcie Konferencji 9.30 – 11.30 sesja referatowa 11.30 – 11.45 przerwa na kawę 11.45 – 13.45 sesja referatowa – ciąg dalszy 13.45 – 15.00 przerwa obiadowa 15.00 – 15.30 referat gospodarzy Konferencji 15.30 – 18.00 sesja posterowa 20.00 – …… impreza integracyjna w klubie studenckim Proxima DZIEŃ II – niedziela, 18.05.2008 r. 9.00 – 16.00 sesja wyjazdowa 16.00 – …… spotkanie przy ognisku Konferencja adresowana jest do członków studenckich kół naukowych. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniami referatów i posterów upływa z dniem 30.03.2008 r., ze względu na to, że zostaną one wydane w formie monografii ksia3kowej przed Konferencja. Zgłoszenia wraz ze streszczeniami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konferencja.msos@gmail.com. Streszczenia powinny być napisane w edytorze Word 97 lub nowszym, czcionka Times New Roman 12 p., tytuły 14 p., wszystkie marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 cm, objętość tekstu maksymalnie 200 słów. Z nadesłanych referatów zostanie wybrane osiem najlepszych, które zostaną zaprezentowane w pierwszym dniu Konferencji. Powiadomienie o przyjęciu Państwa referatu zostanie wysłane do dnia 20.04.2008 r. wraz z drugim komunikatem. Planujemy publikacje najlepszych prac na łamach prasy zajmującej się problematyka ekologii i ochrony środowiska. Opłata konferencyjna w wysokości 30 zł obejmuje druk materiałów konferencyjnych, jeden obiad i poczęstunek w trakcie Konferencji (sobota) oraz spotkanie integracyjne. Uczestnictwo w sesji wyjazdowej wia3e się z dopłata w wysokości 10 zł przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz poczęstunku (ognisko integracyjne). Opłatę konferencyjna należy wpłacać na konto Uniwersytetu Warszawskiego nr 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 z dopiskiem „8810 konferencja kns msos” do 20.04.2008 r. Istnieje mo3liwosc dokonania, za naszym pośrednictwem, rezerwacji miejsc noclegowych w pokojach trzyosobowych (Dom Studenta Uniwersytetu Warszawskiego) w cenie 30 zł/doba hotelowa (trwająca do godziny 10 rano). Na zakończenie Konferencji uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa. Drugi komunikat zostanie wysłany do dnia 20.04.2008 r. Kontakt: Błażej Fidzinski – Sekretarz Konferencji, adres: konferencja.msos@gmail.com Sylwia Trabka- przewodniczaca Komitetu Organizacyjnego, adres: strabka@gmail.com
19-05-2008do19-05-2008dni otwarte V NOC MUZEÓW w KRAKOWIE - program Muzeum Narodowe w Krakowie
16/17 maja 2008 Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny al. 3 Maja 1 19.00 – parada zabytkowych samochodów Galeria „Broń i Barwa w Polsce” 19.30 – 21.00 – Drogi do wolności – oprowadzanie po części ekspozycji poświęconej powstaniom narodowym w XVIII i XIX wieku, Legionom Polskim oraz walkom o granice 19.00 – 1.00 – Legiony Polskie w fotografii – udział Polaków w I wojnie światowej – prezentacja multimedialna towarzysząca zwiedzaniu galerii Galeria Rzemiosła Artystycznego 20.00 – Patriotyzm nasz codzienny – życie i twórczość Bronisławy Rychter-Janowskiej – wykład Anny Lebet-Minakowskiej 21.00 – Moda w okresie XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych – wykład tematyczny 22.00 – Kultura w czasach saskich – schyłek niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – wykład tematyczny Galeria Sztuki Polskiej XX wieku 20.00 – oprowadzanie przeznaczone dla osób niesłyszących i niedosłyszących (z tłumaczeniem na język migowy) 21.00 – Henryk Stażewski – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie czasowej 22.00 – Nowa sztuka – nurty awangardy w sztuce po odzyskaniu niepodległości – wykład 22.00 – oprowadzanie przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących 23.00 – akcja integracyjna: równoległe oprowadzanie po wybranej części Galerii osób niewidomych i osób widzących (ci ostatni zwiedzają po ciemku lub z zawiązanymi oczami inną część Galerii) – spotkanie obu grup i wymiana refleksji: co zobaczyła każda z grup i jaki był jej odbiór sztuki 23.00 – Sztuka „zniewolona” – sztuka w obliczu systemów totalitarnych – wykład 24.00 – Sztuka „zniewolona” – sztuka po roku 1989 – wykład Sala „Pod Kozami” 20.00 – Kto Ty jesteś?... – warsztat kreatywny dla dzieci 22.00 – Niepodległość sztuki? Co w sztuce wolno – prowadzony przez artystów warsztat kreatywny dla dorosłych Sala „U Samurajów” 20.00 – Muzeum Techniczno-Przemysłowe i jego rola w utwierdzaniu tożsamości narodowej – wykład Beaty Biedrońskiej-Słotowej 22.30 – 1.00 – całonocny pokaz filmów z epoki wystawy czasowe: Henryk Stażewski oraz prezentacja teki litografii Leona Wyczółkowskiego Wspomnienia z Legionowa 1916 – pokazy z cyklu „Galeria Żywa” TriBeca COFFEE Muzeum bezprzewodowa sieć internetowa Pałac Biskupa Erazma Ciołka ul. Kanonicza 17 PAŁAC DAWNIEJ I DZIŚ 18.00 – koncert pieśni patriotycznej – Loch Camelot 20.00 – Święty Stanisław. Patron odnowionego Królestwa Polskiego – dr Wojciech Marcinkowski – Sala Cnót 21.00 – Pałac dawniej, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” / Pałac dziś, Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” – zwiedzanie równoległe z przewodnikiem 21.30 – Żołnierz i obywatel – o hetmanach dawnej Rzeczypospolitej: galeria portretów hetmańskich Józefa Aleksandra Jabłonowskiego – Tomasz Zaucha – Sala Hetmańska 22.00 – Pałac dawniej, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” / Pałac dziś, Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” – zwiedzanie równoległe z przewodnikiem 23.00 – Nocne Polaków rozmowy. Dlaczego upadła Rzeczpospolita – dyskusja panelowa – Sala Cnót 24.00 – 1.00 zwiedzanie indywidualne Zwiedzaniu towarzyszyć będą stare pieśni patriotyczne wykonywane na żywo. Sukiennice w Niepołomicach Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w Zamku Królewskim w Niepołomicach 19.00 – 24.00 – zwiedzanie nocne Autobus powrotny do Krakowa odjeżdża spod Zamku Królewskiego w Niepołomicach o godzinie 24.00. Polskie drogi do wolności – powstania narodowe w polskim malarstwie XIX wieku – spacer historyczny po Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku zakończony spotkaniem pod Dębem Wolności w Parku Miejskim w Niepołomicach Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich ul. Szczepańska 11 19.00 – Wawel. Serce ojczyzny – warsztaty plastyczne dla dzieci 21.00 – „Veni Creator” Stanisława Wyspiańskiego – odczyt Marty Romanowskiej prezentacja egzemplarzy tłumaczeń dramatów Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie prezentacja programów multimedialnych odwołujących się do projektu Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego Wawel – Akropolis oraz dramatu Stanisława Wyspiańskiego Akropolis dostępna również ekspozycja stała oraz wystawa czasowa Ok Wyspiański Zwiedzaniu towarzyszyć będą pieśni patriotyczne wykonywane na żywo. Dom Józefa Mehoffera ul. Krupnicza 26 19.00 – zwiedzanie galerii stałej wraz z przewodnikiem. Otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej Muzeum Polskiemu w Rapperswilu, jego dziejom i zbiorom 20.00 – Salon Domu Józefa Mehoffera – koncert muzyki polskiej w wykonaniu Mirandy Gołębiowskiej-Exner (mezzosopran), Danuty Brandys (skrzypce), Wojciecha Koguta (fortepian) 21.00 – Ogród Józefa Mehoffera – spotkanie z Anną T. Buchmann, Dyrektorem Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Rozmowie, w której poruszone zostaną również wątki mehofferowskie, towarzyszyć będzie plenerowa prezentacja multimedialna związana z dziejami pierwszego Polskiego Muzeum Narodowego na obczyźnie. czynna Café Ważka Muzeum Książąt Czartoryskich ul. św. Jana 19 20.30 – 22.30 PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI – szlakiem bohaterów narodowych i wybitnych osobistości historycznych: króla Stefana BATOREGO, hetmanów: Stanisława ŻÓŁKIEWSKIEGO, Stefana CZARNIECKIEGO i Jana Karola CHODKIEWICZA, króla JANA III SOBIESKIEGO, Tadeusza REJTANA, Tadeusza KOŚCIUSZKI, księcia Józefa PONIATOWSKIEGO, Jana Henryka DĄBROWSKIEGO, Juliana Ursyna NIEMCEWICZA, Fryderyka CHOPINA, książąt: Adama Kazimierza i Adama Jerzego CZARTORYSKICH oraz księżnej Izabeli CZARTORYSKIEJ. Wędrówkę uatrakcyjnią prezentacje multimedialne. Prowadzenie: Dorota Dec, Jan Jakub Dreścik, Tomasz Kusion, Anna Krawczyk Zwiedzaniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo – stare pieśni patriotyczne. Wystawa czasowa Historia fotografii polskiej XX wieku – wystawa w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie, Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 8 W Noc Muzeów obowiązuje 50 procent zniżki na wszystkie wydawnictwa Muzeum Narodowego w Krakowie. Miejsce imprezy zgodnie z programem Organizator Muzeum Narodowe w Krakowie Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków tel: 012 295 55 00 e-mail: promocja@muz-nar.krakow.pl www.muzeum.krakow.pl
19-05-2008do23-05-2008konferencje Procesy Ekohydrologiczne a Zrównoważone Zagospodarowanie Dolin Rzecznych
Procesy Ekohydrologiczne a Zrównoważone Zagospodarowanie Dolin Rzecznych: Możliwe rozwiązania dla zapobiegania skutkom zdarzeń katastrofalnych oraz harmonizacji rozwoju społecznego z ochrona przyrody - międzynarodowa konferencja odbędzie się pod auspicjami Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO w dniach 19-23 maja 2008 w Łodzi. Więcej: http://www.erce.unesco.lodz.pl/index.php?id=122&lev=1&t=2&nid=50 (bagna.pl)
19-05-2008do25-05-2008pozostałe Festiwal Afrykański w Krakowie
"Festiwal Afrykański w Krakowie" jest inicjatywą zapoczątkowaną przez nowo powstałe Afrykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (AKON UJ) i planowo odbędzie się w dniach 19 - 25 maj, 2008. Przez długi okres Afrykańczycy oraz Afrykaniści w Krakowie zastanawiali się, w jaki sposób mogliby pokazać Polakom bogactwo kulturowe kontynentu afrykańskiego. Wspólnymi siłami doprowadzono do powstania międzykulturowego wydarzenia artystycznego o charakterze naukowym, jakim niewątpliwie jest "Festiwal Afrykański w Krakowie." Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Afrykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (AKoN UJ) i w tym roku odbędzie się w dniach 19 - 25 maja 2008 r. W 2008 roku obchodzimy wraz z całym kontynentem afrykańskim święto 45-lecia solidarności afrykańskiej, oraz współpracy afrykańsko-polskiej. Kiedyś powiedzenie "Krakowiacy i Górale" było symbolicznym zbliżeniem różnych kultur, tak teraz słowa "Krakowiacy i Afrykanie" mają szansę pomóc we wzajemnych relacjach kulturowych. Główne cele Festiwalu skupione są na zwrócenie uwagi studentów uczelni krakowskich oraz mieszkańców miasta Krakowa na afrykańskie wydarzenia kulturalne, społeczne, ale także naukowe. Idea polega także na promowaniu integracji wśród studentów oraz mieszkańców afrykańskich, jak i polskich miast poprzez rozmaite programy, które mają na celu nie tylko pokazać kulturę afrykańską, ale także różne pozytywne oblicza kontynentu afrykańskiego. Promocja miasta Krakowa jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego w kraju i zagranicą jest jednym z niewątpliwych priorytetów programu. Poniedziałek 19 maja - sobota 24 maja Wystawa sztuki i kultury afrykańskiej W Śródmiejskim Ośrodku Kultury, ul. Mikołajska 2 Wystawa obrazów "Piaskiem malowane" autorstwa Monika Ślusarczyk. Rotunda, ul. Oleandry 1 (mała sala) Wystawa poświęcona Kazimierzowi Nowakowi, jego listy oraz zdjęcia z Afryki z lat 1931 -1936 Sala wystawowa Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Al. Mickiewicza 22 Poniedziałek 19 maja Godz. 18:00 Wieczór Kazimierza Nowaka (gościem będzie biograf Kazimierza Nowaka - Łukasz Wierzbicki) Sala wystawowa Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Al. Mickiewicza 22 Wtorek 20 maja Godz. 10:00 - 16:00 Seminarium pod tytułem: "Pustynia Błędowska szansą turystycznego rozwoju pogranicza Małopolski i Śląska w kontekście wdrażania planu zarządzania obszarem Natura 2000 na pustyni", oraz imprezy towarzyszące - degustacja kołaczem pustynnym i "czarem pustyni, przewidywane tańce afrykańskie i wystawy. Rotunda, ul. Oleandry 1 (mała sala) Godz. 14:00 - 21:00 Afrykańskie filmy dokumentalne: pokaz oraz dyskusja. W Śródmiejskim Ośrodku Kultury, ul. Mikołajska 2 Godz. 18:00 Wieczór Ryszarda Kapuścińskiego Sala wystawowa Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Al. Mickiewicza 22 Środa 21 maja Godz. 08:00 - 23:00 Międzynarodowa Konferencja na rzecz Afryki Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 Godz. 17:00 - 19:00 Wieczór Sao Gamba, Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2 Czwartek 22 maja Godz. 15:00 - 19:00 Afrykańskie filmy dokumentalne: pokaz oraz dyskusja "Rotunda" Centrum Kultury ul. Oleandry 1 Godz. 21:00 Koncert bębniarski z udziałem "Afryka Vibe" Jazz Rock Cafe ul. Slawkowska 12 Piątek 23 maja Godz. 18:00 - 21:00 Slajdowisko dzien 1: Podróże po Afryce - pokaz slajdów. Kijów - centrum, Al. Krasińskiego 34 Godz. 22:00 Afrykańska impreza integracyjna: duet dj Piękni Chłopcy Klub Muzyczny Podczerwień Plac Wolnica 7 (Kazimierz) Sobota 24 maja Godz. 12:00 - 16:00 Karnawał: Kuchnia Afrykańska z udziałem tancerek i bębniarzy, Inauguracja książki kulinarnej, konkursy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ogromna krzyżówka Afryki i inne atrakcje jak np. organizowanie dla dzieci układania puzzli z Afryki oraz dla posiadaczy samochodów "resorówek" mini "rajdu Dakar" na asfalcie. Ogródek Hotelu Studenckiego Piast ul. Piastowska 47 Godz. 12:00 - 16:00 Prezentacja Krajów Afrykańskich portugalsko języcznych - Kuchnia, turystyka oraz język. Ogródek Hotelu Studenckiego Piast ul. Piastowska 47 Godz. 16:00 - 19:00 Slajdowisko dzien 2: Podróże po Afryce - pokaz slajdów. Ryba Babel - Hotel Studencki Piast ul. Piastowska 47 Godz. 19:00 - 21:00 Koncerty afrykańskie: Africa Vibe, Nassara, Camara, Djembe-grupa warsztatowa, Konopians Klub Żaczek, Ryba Babel - Hotel Studencki Piast ul. Piastowska 47 Godz. 22:00 Afrykańska impreza integracyjna: projekt Afrohouse ENSO Lounge, ul. Karmelicka 52 Niedziela 25 maja Godz. 15:00 Piłka nożna: Afryka vs Reszta świata (Księża, Pracownicy TVP3 i Radia Kraków) Afryka oraz Goście honorowi: trener Henryk Kasperczak Stadion Zwierzynieckiego KS na Błoniach wejście od ulicy Focha Godz. 18:00 Grillowanie Ryba Babel - Hotel Studencki Piast, ul. Piastowska 47
25-05-2008do01-06-2008festiwale nauki Podlaski Festiwal Nauki: Kreteńska przyroda
Wystawa fotograficzna. Zdjęcia pejzaży, roślin i zwierząt wykonane na Krecie na przełomie września i października 2007 r. Nazwa jednostki Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy Termin imprezy 25.05.2008 09:00 (15 - 20 min), Białystok, ul. Świerkowa 20B, Instytut Biologii UwB - parter 26.05.2008 09:00 (15 - 20 min) 27.05.2008 09:00 (15 - 20 min) 28.05.2008 09:00 (15 - 20 min) 29.05.2008 09:00 (15 - 20 min) 30.05.2008 09:00 (15 - 20 min) 31.05.2008 09:00 (15 - 20 min) 01.06.2008 09:00 (15 - 20 min) wystawa dostępna codziennie w godzinach 09:00-16:00
26-05-2008do26-05-2008festiwale nauki Uroczyste otwarcie VI PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
Uroczyste otwarcie VI PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI 26 maja 2008 roku (poniedziałek), godz. 13.00 Białystok, ul. Ciepła 40 Aula Kongresowa Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku PROGRAM UROCZYSTOŚCI: Hejnał Festiwalu Otwarcie i powitanie gości Festiwalu: wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr Anatoliusza Kopczuka wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dr Edwarda Hościłowicza Wystąpienia gości Wykład dr inż. Bogdana Kolanowskiego GIS – wczoraj, dziś i jutro Koncert inauguracyjny: Występ zespołu wokalnego i zespołu instrumentalnego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Kierownictwo artystyczne - Ewa Barbara Rafałko Przygotowanie zespołu wokalnego, partie solowe - Ewa Barbara Rafałko Przygotowanie zespołu instrumentalnego, akompaniament - Paweł Listwon W programie popularne standardy muzyki rozrywkowej i klasycznej.
26-05-2008do26-05-2008festiwale nauki Podlaski Festiwal Nauki: Tajemnice dawnych aptek
„Tajemnice dawnych aptek" to wystawa ukazująca wyposażenie aptek z przełomu XIX i XX w. Wśród zachowanych zabytków można obejrzeć m.in. dawne meble, naczynia do przechowywania surowców leczniczych, wykonane ze szkła i porcelany, przyrządy do wykonywania i badania leków, np. wagi, moździerze, tabletkarkę. Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Termin imprezy: 26.05.2008 09:00, Białystok, ul. Kilińskiego 1, parter prawego skrzydła Pałacu Branickich w Białymstoku, sala Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji UMB Dostęp do imprezy po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym nr tel. 085 7485616
26-05-2008do26-05-2008festiwale nauki Podlaski Festiwal Nauki: Chemia w ciekawych doświadczeniach
Impreza będzie miała charakter laboratoryjny. Jej uczestnicy samodzielnie będą wykonywać doświadczenia, dzięki czemu będą mogli zapoznać się z najprostszym sprzętem używanym w pracach laboratoryjnych. Samodzielna praca i obserwacje efektów doświadczeń pozwolą na lepsze zrozumienie zachodzących reakcji chemicznych. Nazwa jednostki: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce Termin imprezy: 26.05.2008 10:00 (1 godz.), Hajnówka, ul. Piłsudskiego 1, sala 2B www.festiwal.wsfiz.edu.pl/imprezafull.aspx?id=238
26-05-2008do26-05-2008festiwale nauki Podlaski Festiwal Nauki: Wapń - kiedy pomaga a kiedy szkodzi?
Rezultatem niedoborów wapnia u dzieci jest krzywica i obniżenie szczytowej masy kostnej, u dorosłych – osteomalacja, osteoporoza i złamania. Niedobory można niwelować spożywając produkty bogatowapniowe i suplementy diety. Należy jednak pamiętać, że nadmierne spożywanie wapnia może wpływać niekorzystnie na ustrój człowieka. Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Bromatologii UMB Termin imprezy: 26.05.2008 11:00 (50 min), Białystok, ul. Kilińskiego 1, Aula Magna Pałacu Branickich www.festiwal.wsfiz.edu.pl/imprezafull.aspx?id=152
26-05-2008do27-05-2008spotkania Organic Marketing Forum
Organic Marketing Forum – międzynarodowe spotkanie branżowe w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywności ekologicznej Już po raz trzeci Ekoconnect i jego partnerzy Ekoland Polska, Organic Retailers Association (ORA) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszają na Organic Marketing Forum. Jest to międzynarodowe spotkanie branżowe w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywności ekologicznej. Odbędzie się 26 i 27 maja 2008 roku w centrum targowym Expo XXI w Warszawie. Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną treści skierowane do producentów surowców oraz gastronomii. Poza tym, istotnymi tematami będą zaopatrzenie w surowce, zapewnienie jakości oraz kwestie związane z importem. Oczekiwanych jest 350 uczestników z 20 krajów. Organic Marketing Forum jest głównym spotkaniem branży żywności spożywczej w Europie Środkowej i Wschodniej i przyciąga corocznie zainteresowanych klientów biznesowych oraz wystawców z całej Europy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2008 roku. Więcej na stronie http://www.organic-marketing-forum.org/ Zuzanna Nowak Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu e-mail: bipra@ozi.ar.wroc.pl tel. 71 320 10 26
26-05-2008do30-05-2008festiwale nauki Podlaski Festiwal Nauki: GIS w ochronie przyrody – zajęcia edukacyjne
Przedstawienie możliwości narzędzi GIS w ochronie przyrody. Kilkugodzinne spotkanie w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego rozpocznie prezentacja multimedialna odnośnie wykorzystania i zastosowań programów GIS i odbiorników GPS w Biebrzańskim Parku Narodowym. Następnie podczas zajęć terenowych grupy (max do 20 osób w 5 osobowych zespołach) będą miały możliwość zapoznania się z różnymi typami odbiorników GPS oraz samodzielnej pracy z nimi. Na zakończenie przewidziany jest konkurs odnajdywania przedmiotów w terenie za pomocą odbiorników GIS, spacer ścieżką edukacyjną i ewentualnie ognisko. Nazwa jednostki: Biebrzański Park Narodowy Terminy: 26.05.2008 09:00 (4 godz.), Osowiec Twierdza, Osowiec Twierdza 8, Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN 27.05.2008 09:00 (4 godz.) 28.05.2008 09:00 (4 godz.) 29.05.2008 09:00 (4 godz.) 30.05.2008 09:00 (4 godz.) Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (mgr Andrzej Grygoruk - zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego e-mail: agrygoruk@biebrza.org.pl , telefon: 085 7380620)
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki VI Bałtycki Festiwal Nauki: Czy w wodzie żyją tylko ryby?
Akademia Pomorska w Słupsku - biologia - warsztaty Data rozpoczęcia: 2008-05-29 10:00 Słupsk - Lasek Południowy w Słupsku (starorzecza rzeki Słupi) Krótki opis: Głównym celem zajęć jest ukazanie świata zwierząt wodnych, jego bioróżnorodności, przybliżenia charakteru pracy hydrobiologów, możliwości wykorzystania organizmów wodnych w procesach samooczyszczania się wód. W trakcie warsztatów w części terenowej zostanie zaprezentowana metody poboru prób hydrobiologicznych z użyciem sprzętu pływającego i urządzeń do poboru prób. Uczestnicy warsztatów będą oceniać warunki środowiskowe poprzez analizy wody. W czasie warsztatów będzie realizowany film edukacyjny prezentujący sposoby prowadzenia zajęć z hydrobiologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym zadaniem jest zaprezentowanie nauczycielom i uczniom metod prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach kółek zainteresowań.
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki Grzyby poliporoidalne Lasku Południowego w Słupsku
Grzyby poliporoidalne Lasku Południowego w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku - biologia - wycieczka lub zwiedzanie Data rozpoczęcia: 2008-05-29 10:00 Słupsk - ul. Arciszewskiego 22b, APS Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Krótki opis: Celem wycieczki organizowanej na terenie Lasku Południowego jest poznanie gatunków grzybów poliporoidalnych, w tym pasożytów drzew oraz gatunków saprotroficznych typowych dla zbiorowisk leśnych.
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki Od liścia do drzewa filogenetycznego - analiza sekwencji DNA
Od liścia do drzewa filogenetycznego - analiza sekwencji DNA Uniwersytet Gdański - biologia - wykład i warsztaty Data rozpoczęcia: 2008-05-29 09:00 Gdańsk - Al. Legionów 9, Instytut Biologii, s. 14 i laboratorium 010 Krótki opis: Celem spotkania jest zaprezentowanie technik molekularnych wykorzystywanych w taksonomii. Zajęcia będą składały się z dwóch części. Pierwsza część - teoretyczna to prezentacja multimedialna w której uczniowie dowiedzą się jak przygotować mieszaninę do reakcji PCR, poznają tajniki sekwencjonowania DNA oraz podstawy analizy filogenetycznej. Celem pośrednim zajęć będzie także przypomnienie wiadomości z biologii molekularnej. Druga część to warsztaty w laboratorium molekularnym na których uczniowie samodzielnie przeprowadzą: 1. Proces izolacji DNA z fragmentu tkanki roślinnej (liść). 2. Proces amplifikacji DNA metodą PCR. 3. Rozdział produktów reakcji PCR w żelu agarozowym.
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki Sinice - zagadkowe organizmy
Sinice - zagadkowe organizmy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - biologia - warsztaty Data rozpoczęcia: 2008-05-29 10:00 Elbląg - ul. Grunwaldzka 137, PWSZE Krótki opis: Co to są sinice? Jakie groźne związki toksyczne produkują te mikroorganizmy? Dlaczego nie powinniśmy kąpać się w 'zielonej' wodzie? Odpowiedzi na te i inne ciekawe pytania będzie można znaleźć na tym stoisku. Dostępne będą materiały informacyjne o niebezpiecznych zakwitach cyjanobakterii, ich wpływie na zdrowie ludzi i zwierząt. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość mikroskopowej obserwacji cyjanobakterii występujących w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym.Każdy z odwiedzających gości będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w 'sinicowej fryzurze'.
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki Warsztaty terenowe w Słowińskim Parku Narodowym
Warsztaty terenowe w Słowińskim Parku Narodowym - walory przyrodnicze i kulturowe (Gardna Wielka-Smołdzino-Kluki) Akademia Pomorska w Słupsku - biologia - wycieczka lub zwiedzanie Data rozpoczęcia: 2008-05-29 09:00 Słupsk - ul. Arciszewskiego 22b, APS Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Krótki opis: Zajęcia mają na celu zapoznanie młodzieży z unikatowymi walorami ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego, głównie fitocenoz nadmorskich jezior przybrzeżnych oraz specyficznymi cechami krajobrazu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem wartości regionalnych. Zakłada się również oddziaływanie w kształtowaniu wrażliwości na zachowanie narodowego dziedzictwa przyrodniczego.
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki Wyspa przyrodniczych skarbów
Wyspa przyrodniczych skarbów Uniwersytet Gdański - biologia - wycieczka lub zwiedzanie Data rozpoczęcia: 2008-05-29 09:00 Gdańsk - odjazd autokaru o 9:00 w Gdańsku Głównym, koło KFC (przystanek autobusowy) Krótki opis: Wyspa Sobieszewska to miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych na skalę ogólnokrajową. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tutaj coś dla siebie. Botanicy zachwycą się mikołajkiem nadmorskim, storczykami takimi jak kruszczyk rdzawoczerwony. Zainteresowani zwierzętami mogą liczyć na spotkanie sarny, dzika, a nawet foki szarej odpoczywającą na plaży. Jest to również raj dla amatorów ornitologii - znajdują się tu dwa rezerwaty ornitologiczne - Mewia Łacha i Ptasi Raj. Ma tu też swoją siedzibę Stacja Ornitologiczna PAN. W czasie proponowanej wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły uczestnicy poznają fakty przyrodnicze związane z wyspą. Przy pomocy atlasów i kluczy będą oznaczać spotykane gatunku roślin i zwierząt. Uczestnicy będą mieli również niepowtarzalną okazję obserwacji przy pomocy lunety ptaków przebywających na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Na specjalnie przygotowanych kartach obserwacji biorący udział w wycieczce będą notować swoje spostrzeżenia.
29-05-2008do29-05-2008festiwale nauki W kupie raźniej - kolonia czapli i kormoranów na Mierzei Wiślanej
W kupie raźniej - kolonia czapli i kormoranów na Mierzei Wiślanej Uniwersytet Gdański - biologia - wykład i wycieczka Data rozpoczęcia: 2008-05-29 08:00 Gdańsk - Lasy na Mierzei Wiślanej (między Sztutowem i Kątami Rybackimi). Zbiórka przy dworcu PKP w Gdańsku Wrzeszczu o godz 8.00 Rezerwacja biogoc@univ.gda.pl Krótki opis: Ptaki kolonijne od dawna przyciągały uwagę ludzi. Dopiero zaczynamy rozumieć korzyści i koszty „życia w ścisku” podejmowanego przez niektóre gatunki. Najbardziej znany, gnieżdżący się w koloniach ptak rybożerny – kormoran czarny budzi mieszane uczucia. Dzięki skutecznej ochronie ocalony od zagłady, dziś gwałtownie zwiększa swoją liczebność, oskarżany jest coraz częściej o powodowanie poważnych strat w gospodarce rybackiej, choć oskarżenia te są niekiedy pozbawione podstaw naukowych. Wycieczka umożliwi bliższe przyjrzenie się największej w Europie kolonii lęgowej kormorana czarnego, (11000 par). Co roku ptaki te zakładają swe gniazda w sosnowym borze koło miejscowości Kąty Rybackie na Mierzei Wiślanej. Podczas wycieczki zapoznamy się ze zwyczajami tego rybożercy oraz gniazdujących z nim czapli siwych. Zaprezentujemy specyfikę życia w kolonii, metody prowadzonych tu badań naukowych (wyszukiwanie i znakowanie gniazd) oraz problemy konfliktów między tymi ptakami a gospodarką człowieka.
29-05-2008do01-06-2008festiwale nauki Parki dworskie Pomorza Środkowego
Parki dworskie Pomorza Środkowego Akademia Pomorska w Słupsku - biologia - wystawa Data rozpoczęcia: 2008-05-29 10:00 Słupsk - ul. Dominikańska 5, Muzeum Pomorza Środkowego Krótki opis: Celem wystawy jest prezentacja wybranych założeń dworskich i folwarcznych Pomorza Środkowego. Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia starych dworów i infrastruktury towarzyszącej (m. in. spichlerze, stajnie, kuźnie, dworki myśliwskie) oraz interesujących gatunków dendroflory i roślin zielonych.
29-05-2008do12-06-2008pozostałe Święto Ogrodów 2008: NATURA - Wystawa grafik Krzysztofa Skórczewskiego
"NATURA" - Wystawa grafik Krzysztofa Skórczewskiego godz. 10:00 - 18:00 Stowarzyszenie Willa Decjusza, - ul. 28 lipca 17a, Kraków "NATURA" - Wystawa grafik Krzysztofa Skórczewskiego (wystawa czynna do 12.06.2008).
30-05-2008do30-05-2008festiwale nauki VI Bałtycki Festiwal Nauki: Atlas mózgu 3D
Uniwersytet Gdański - biologia - pokaz Data rozpoczęcia: 2008-05-30 09:00 Gdańsk - ul. Kładki 24, UG WBGIO oraz MWB Krótki opis: Komputerowa prezentacja trójwymiarowego atlasu mózgu człowieka, dodatkowo dostępne będą tablice Ishihary umożliwiające sprawdzenie zdolności rozróżniania kolorów czerwonego i zielonego


KalenderMx v1.4 Š by shiba-design.de