Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia

     


Scenariusze lekcji biologii, przyrody - tematyka: ekologia, ochrona środowiska


Poniżej znajdziesz scenariusz lekcji biologii i przyrody. Materiały zostały przygotowane przez nauczycieli. Scenariusze i materiały edukacyjne z innych przedmiotów nauczanych w szkole znajdziesz w naszym serwisie kajet.pl

TYTUŁ, OPIS FORMA LINK
     
DRZEWA PRZYJACIÓŁMI CZŁOWIEKA
cele:
- uświadomienie dzieciom czym jest przyroda dla człowieka,
- doskonalenie umiejętności zrozumienia i analizy tekstu,
- poszerzanie wiadomości o drzewach,
- doskonalenie znajomości różnych gatunków i rodzajów drzew,
- doskonalenie umiejętności wspólnej zabawy,
- doskonalenie umiejętności szybkiego kojarzenia.
Scenariusz lekcji zobacz
     
AKCJA: SPRZĄTANIE ŚWIATA
cele:
 - kształtowanie odpowiedzialności za własne środowisko
 - ukazanie pozytywnych stron segregacji śmieci
 - promowanie ochrony środowiska
 - uświadomienie zagrożenia dla środowiska przez bezmyślne wyrzucanie śmieci
Scenariusz lekcji zobacz
     
ZWIASTUNY WIOSNY
cele:
 - rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny
 - zna nazwy i wygląd kwiatów chronionych
 - zna nazwę i charakterystyczne cechy aktualnej pory roku-wiosny, oraz nazwę miesiąca-kwiecień
 - klasyfikuje zbiory wg cech ilościowych i jakościowych
 - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi do 8(6-latki)
 - stosuje cyfry do zapisu liczebności zbiorów(6-latki)
 - czyta ze zrozumieniem (6-latki)
 - przestrzega ustalonych norm współżycia w grupie
 - wykonuje polecenia nauczyciela
 - potrafi bawić się przy muzyce
Scenariusz lekcji zobacz
     
Parki narodowe w Polsce
cele:
 - wymienia sposoby ochrony przyrody w Polsce,
 - wymienia parki narodowe w Polsce,
 - wyjaśnia cele tworzenia parków,
 - podaje podstawowe zasady zachowania się na terenach chronionych,
 - wskazuje na mapie położenie najbliższych parków narodowych,
 - porównuje różne formy ochrony przyrody,
 - uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych.
 - ocenia zachowania ludzi przebywających na obszarach chronionych.
 - wykazuje postawę szacunku wobec przyrody,
 - rozumie konieczność ochrony przyrody,
 - aktywnie pracuje w grupie.
Konspekt zobacz
     
POZNAJEMY ZAWÓD PRACOWNIKA EKOLOGICZNEGO
cele:
 - wzbogacanie słownictwa uczniów
 - kształtowanie umiejętności redagowania zdań na określony temat
 - poznanie znaczenia terminów: ekologia, utylizacja, pracownik ekologiczny
 - przybliżenie zawodu pracownika ekologicznego
 - uświadomienie dzieciom, że praca pracowników ekologicznych jest niezbędna
 - zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni pracownicy ekologiczni
 - wyrabianie szacunku do pracowników ekologicznych i ich pracy
 - zwrócenie uwagi na skutki zaśmiecania środowiska
 - uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego przed zniszczeniem
 - potrzeba segregacji śmieci
 - kształtowanie świadomości potrzeby zacieśniania związków człowieka z przyrodą
 - kształcenie umiejętności samodzielnego układania zdań z rozsypanki wyrazowej
 - poznanie piosenki o tematyce ekologicznej
 - kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych techniką collage
 - rozwijanie myślenia twórczego
Scenariusz lekcji zobacz
     
SCENARIUSZ FESTYNU EKOLOGICZNEGO: Dbamy o nasze środowisko
cele:
 - wie o szkodliwej dla przyrody działalności człowieka,
 - rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego,
 - podejmuje i aktywnie uczestniczy w zabawie w teatr,
 - uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia dla rodziców,
 - recytuje wiersze,
 - śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
 - tańczy z jednoczesnym śpiewaniem piosenki,
 - rozwiązuje zagadki
Scenariusz lekcji zobacz
     
Łąka pod ochroną - zajęcia terenowe
cele:
 - wymienia najczęściej spotykane gatunki roślin i zwierząt żyjących na łąkach,
 - określa znaczenie dla człowieka poznanych gatunków i ich rolę w przyrodzie,
 - zna kolejność ogniw w łańcuchu pokarmowym
 - rozpoznaje organizmy roślinne i zwierzęce na podstawie atlasów i kluczy,
 - poszukuje w literaturze wiadomości na temat ,
 - odczytuje i rozumie instrukcje ćwiczeń,
 - układa łańcuchy pokarmowe z poznanych gatunków,
 - przewiduje skutki pożaru
Konspekt zobacz
     
Zbiórka baterii w krajach Unii Europejskiej Prezentacja multimedialna zobacz
     
ZAJĘCIA W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI
cele:
 - nabywanie wrażliwości na piękno lasu,
 - ćwiczenie zmysłów, koncentracji i uwagi,
 - przestrzeganie zawartych umów odnośnie zachowania się w środowisku przyrodniczym,
 - utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat lasu,
 - wyrażenie przeżyć, nastrojów, obserwacji, w formie plastycznej.
Scenariusz lekcji zobacz
     

Zobacz też: konkursy, testy i sprawdziany wiedzy ekologicznej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.


Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum przyrodniczym

Porażka
    czemu ty nie ma żadnego projektu/scenariusza lekcji biologi przecierz dzieci w gimnazjum nie uczą się o tym jak pracuje ekolog dajcie tu jakiś prawdziwy projekt lekcij biologi.
~**** Ocena artykułu: 1. (2008-09-28)
elo;p
    czemu nie ma tu żadnego scenariusza???? a jest mi potrzebny na ten piątek!!! czy ktoś dałby radę przesłamć mi scenariusz o ekologi na mój adres e-mail???/?? jeśli TAK to jak najszybcie;p ***pozdrawiam;p***
~monia;p Ocena artykułu: 1. (2008-05-07)Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.