Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Zoologia
świat zwierząt

Tutaj znajdziesz newsy informacyjne związane z zoologią.

szarańcza

Poznaj naturę żubra
Powszechnie w Polsce uważa się, że żubry żyją w Puszczy Białowieskiej. I słusznie, bo w lasach białowieskich żyje największa populacja tych zwierząt w Polsce – około 480 o...

Wędrówki godowe ropuch szarych w Bieszczadach
 Trwają wędrówki godowe żyjących na Podkarpaciu, m.in. w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, ropuch szarych - powiedział PAP we wtorek Marek Holly z Bieszczadzkiego Par...

Ponad 70 fok szarych udało się zaobserwować w rejonie ujścia Wisły
Ponad 70 fok szarych udało się zaobserwować w rejonie ujścia Wisły. Zdjęcia zwierząt wykonano podczas przelotu nad ujściem Wisły realizowanego w ramach działań WWF Polska. ...

Nie doczekały się w tym roku potomstwa
Mazurskie bieliki z Nadleśnictwa Dobrocin, których gniazdo od lutego można było podglądać przez internet, nie doczekały się w tym roku potomstwa. Po raz pierwszy od trzec...

Bociany w Przygodzicach już zakończyły gody
W słynnym dzięki internetowej transmisji gnieździe bocianów w Przygodzicach (Wielkopolska) Wielkanoc upłynęła pod znakiem godów. Po dwóch tygodniach samotno...

Białowieskie żubry i 100ha łąk
Ok. 50 rolników podpisze z parkiem narodowym umowy, na podstawie których żubry żyjące w Puszczy Białowieskiej będą mogły bez przeszkód żerować na ich łąkach...

Najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo-zachodnich wodach Danii
Morświny są obecne w dużej części Morza Bałtyckiego, ale najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo–zachodnich wodach Danii - wynika z danych zebranych w ram...

Wpływ dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi
Nawet w promieniu 1 km od miejsc dokarmiania zwierzyny lęgi ptaków gniazdujących na ziemi są bardziej narażone na plądrowanie – alarmują naukowcy. Wyniki tych badań...

Sprawia, że czułki ślimaka pulsują i wyglądają jak gąsienice
Przywra to wyjątkowo podstępny pasożyt. Nie tylko sprawia, że czułki ślimaka pulsują i wyglądają jak gąsienice, ale także zmienia zachowanie swojego żywiciela i naraża go na ata...

Ornitolodzy rozpoczynają inwentaryzację dziupli sów włochatych
Ornitolodzy rozpoczynają inwentaryzację dziupli sów włochatych w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dotychczas służbom ochrony przyrody znana była lokalizacja tylko jednego mi...

pióro ptakiSzczególnie polecamy:
Zoologia na forum Biolog.pl

Pozostałe

Maszop i Maszoperia w helskim fokarium
Hibernacja ssaków nie jest snem
Ptaki zaczynają śpiewać jak na wiosnę i mniej licznie niż zwykle odwiedzają karmniki
Ogólnopolska akcja liczenia zimujących nietoperzy
Puszcza Białowieska - liczenie żubrów
45 niedźwiedzi żyje w polskich i słowackich Tatrach
Czy i w jaki sposób melatonina może poprawiać działanie układu immunologicznego?
Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami
XIII Ogólnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoły
Warto pamiętać o bezpieczeństwie czworonożnych podopiecznych
W nauce rozpoznawania ptasich odgłosów pomagać mogą zarówno nowoczesne programy komputerowe, jak i starodawne powiedzonka
W Karpatach orły przednie rozpoczęły tokowanie i wykonywanie lotów godowych
Niezwykle żarłoczna norka amerykańska rozprzestrzeniła się w Europie
Karpackie borsuki żyją w niewielkich grupach rodzinnych
1096 kozic żyje w całych Tatrach
Nowatorska metoda leczenia zwierząt przy użyciu komórek macierzystych
Kilkaset ptaków - m.in. tracze, łabędzie nieme i gągoły - już zimuje nad sztucznym zbiornikiem wodnym w Myczkowcach w Bieszczadach
Kanibalizm seksualny, poligamia, matrymonialne oszustwa - rozmnażanie wśród pająków
Należą do stworzeń drapieżnych, które są w stanie upolować nawet małą rybkę
Plan Działań na Rzecz Ochrony Ptaków Morskich
Żyjące w polskich Karpatach orły przednie rozpoczęły składanie jaj
Liczenie nietoperzy w Beskidzie
Odkryto praprzodka krokodyli
Zimowe liczenie ptaków 2011
Pterozaury były dziesięć razy cięższe niż najcięższe ptaki

To jest tylko 35 ostatnich artykułów w tej kategorii. Starsze artykuły znajdują się w archiwum.

Najczęściej czytane
 
Zobacz hasła w słowniku.

W Polsce media (często za sprawą ekologów) przedstawiają jedynie negatywne skutki modyfikacji genetycznych. Poznaj całą prawdę!
organizmy zmodyfikowane genetycznie
 

Zoologia na forum

owadyZoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) jest nauką o zwierzętach, czyli o wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, za wyjątkiem mikroorganizmów (o których traktuje mikrobiologia a także ich zachowaniach i budowie.

W skład jej wchodzą nauki zajmujące się poszczególnymi grupami zwierząt, m.in.: protozoologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia i teriologia. Gałęziami zoologii są także nauki o zwierzętach poprzednich epok (paleozoologia i paleozoogeografia), o strukturze populacji zwierzęcych i ich wzajemnym oddziaływaniu na środowisko (ekologia) oraz nauki obejmujące systematykę wszystkich organizmów zwierzęcych, także nauki zajmujące się budową i funkcjami ciała zwierząt, np.: anatomia, fizjologia, morfologia, embriologia, cytologia.

czaplaPierwsze prace z dziedziny zoologii są autorstwa Arystotelesa (IV w. p.n.e.). Spośród około 300 jego dzieł do najważniejszych należą: Historia naturalna zwierząt, O częściach zwierząt oraz O pochodzeniu zwierząt. Arystoteles jest nazywany ojcem zoologii.

Rewolucyjny wpływ na postęp zoologii wywarła teoria ewolucji Ch.R. Darwina, ogłoszona w wydanym w 1859 roku dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, która przyczyniła się do wyjaśnienia m.in. procesów i zjawisk z zakresu ewolucji i embriologii, a także anatomii porównawczej.

Do czasopism naukowych z dziedziny zoologii, ukazujących się w Polsce, należą m.in.: Annales Zoologici, Zoologica Poloniae , Acta Palaeontologica Polonica , Przegląd Zoologiczny.

Zwierzęta - wielokomórkowe, najczęściej tkankowe (tkanki zwierzęce) heterotroficzne organizmy żywe. Uznaje się, że przodkami zwierząt byli magazynujący glikogen przedstawiciele królestwa Protista. Występuje u nich w okresie rozwoju zarodkowego stadium blastuli.

Protozoologia to nauka o pierwotniakach.

Entomologia (z gr. entomon - insekt, owad i logos - wiedza, nauka) - dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo.

Ichtiologia dział zoologii zajmujący się rybami, ich systematyką, biologią, morfologią, embriologią, fizjologią, ekologią, rozsiedleniem geograficznym i paleontologią. Początki ichtiologii sięgają Arystotelesa. W Polsce początki ichtiologii przypadają na XVII wiek.

Herpetologia (z gr. herpeton - "pełzać" i logos "nauka" czyli nauka o zwierzętach pełzających) - dział zoologii badający płazy i gady. W obrębie tej nauki wyróżnia się niekiedy jeszcze batrachologię (płazy) i reptiliologię (gady), ale w zasadzie najczęściej używanym określeniem jest herpetologia. Wspólna nauka badająca dwie osobne gromady to wynik tego, że przez jakiś czas (również za życia Linneusza) płazy i gady były zaliczane do jednej grupy (na podstawie budowy serca). Zmieniło się to dopiero w 2 połowie XVIII wieku, kiedy wyodrębniona została gromada gadów.

ornitologiaOrnitologia to dział zoologii, zajmujący się ptakami (Aves). Domeną zainteresowania ornitologów jest przede wszystkim biologia ptaków, ale także ich zwyczaje, trasy przelotów, gniazdowanie, życie społeczne, obserwacja w terenie itp.

Ornitologia należy do najstarszych gałęzi zoologii i już w starożytności Arystoteles i Pliniusz opisywali ptaki. Okres średniowiecza nie był korzystny dla rozwoju nauk ścisłych w tym i przyrodniczych i z tego okresu dziejów pozostały mniej lub bardziej udane przeróbki dzieł Arystotelesa i Pliniusza. Dopiero okres odrodzenia przyniósł rozwój nauk przyrodniczych w tym także ornitologii, uwalniając je stopniowo od starożytnych legend, średniowiecznych przesądów i błędnych obserwacji.

Teriologia (zwana także mammologią lub mastologią) - dział zoologii zajmujący się ssakami, ich budową, ekologią, systematyką, rozmieszczeniem, ewolucją i biologią. Podstawy teriologii stworzył francuski zoolog H.D. de Balainville (1777 - 1850) w I połowie XIX w. udoskonalając systematykę ssaków (wyróżnił trzy podgromady).

Materiały pochodzą z wikipedii i są na licencji GNU.