Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  

Glikoliza

Glikoliza - schemat Embdena - Meyerhofa - Parnasa - proces enzymatycznego rozkładu cukrów do kwasu pirogronowego, którego celem jest pozyskanie energii pod postacią NADH i adenozyno-5-trifosforanu. Substratami dla procesu mogą być: glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza. Proces glikolizy może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

Kategoria: biotechnolog
Wynik:

Filmy przyrodnicze, naukowe

Filmik: "Glikoliza"