Bezpieczeństwo TAK, modernizacja dróg TAK, przestrzegania prawa TAK!


Bezpieczeństwo TAK, modernizacja dróg TAK, przestrzegania prawa TAK!: artykuł nr 1807

2006-01-15 06:00:06 Ekologia

W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych spotkają się na Podlasiu z Ministrem Środowiska prof. Janem Szyszko. Tematem spotkania mają być inwestycje drogowe planowane na Podlasiu i ich wpływ na chronione polskim i unijnym prawem obszary sieci Natura 2000. W połowie grudnia minister unieważnił wydane przez byłego wojewodę podlaskiego decyzje, zezwalające na budowę dróg ekspresowych na chronionych terenach Podlasia, jako niezgodne z prawem.

Nie było podstaw do utrzymania ich w mocy, gdyż pominięto w procedurze ubiegania się o zgodę na realizację tych inwestycji polskie i wspólnotowe wymogi ochrony przyrody.W efekcie tego Polsce mogą grozić poważne konsekwencje ze strony Komisji Europejskiej, włącznie z wysokimi karami pieniężnymi za łamanie unijnego prawa i odcięciem funduszy pomocowych. Fundusze UE dostępne dla Polski w budżecie Wspólnoty na lata 2007-2013 m.in. na budowę dróg zostaną przyznane tylko w przypadku pełnej zgodności planowanych inwestycji z prawem Unii Europejskiej - także z prawem ochrony przyrody. Polska została zobowiązana do jego przestrzegania jeszcze przed dniem akcesji poprzez podpisanie tzw. traktatu stowarzyszeniowego.

Całość na stronie WWF Polska www.wwf.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 1807

Twój komentarzWybrane wiadomości z ekologii