Laboratorium badań nad GMO


Laboratorium badań nad GMO: artykuł nr 4366

2007-03-26 22:37:34 Biotechnologia

W Instytucie Kwiaciarstwa i Sadownictwa w Skierniewicach prowadzone są obecnie prace związane z powstaniem najnowocześniejszego w Polsce laboratorium do badań nad GMO. Jego uruchomienie planowane jest jesienią 2007 roku . Nowa placówka badawcza kosztować będzie około 3 milionów złotych. Większość środków przeznaczonych na ten cel pochodzić będzie z unijnych funduszy.

Badania prowadzone w laboratorium nie ograniczać się będą jedynie do poszukiwania GMO w żywności ale przede wszystkim mają pomóc w stworzeniu bezpiecznego sposobu produkcji żywności z udziałem GMO i wyraźnej identyfikacji tego udziału na opakowaniu.

Źródło: PPR

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 4366

Są inne laboratoria GMO w Polsce: * Laboratorium Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie * Laboratorium Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN * Laboratorium Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu * Laboratorium Badań Żywności Zmodyfikowanej w Tarnobrzegu WSSE Rzeszów * Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach * Państwowa Inspekcja Sanitarna dysponuje 3 laboratoriami GM * Tarnobrzeg (WSSE Rzeszów) - laboratorium referencyjne
~Biotechnolog(2007-03-28)

Owszem, są, ale nasze jest najnowocześniejsze, Panie Biotechnologu!
~Jarek z instytutu(2007-11-18)

Twój komentarzWybrane wiadomości z bitechnologii