Posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie Obwodnicy Augustowa


Posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie Obwodnicy Augustowa: artykuł nr 5320

2008-01-11 21:58:10 Ekologia

W dniu 9 stycznia 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu w sprawie Obwodnicy Augustowa. W rozmowach uczestniczyli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - inwestor, przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego i miasta Augustowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Doliny Rospudy, a także zaproszeni eksperci. Obserwatorami byli m.in.: Minister Środowiska, Minister Infrastruktury, posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Infrastruktury Sejmu RP, wojewoda podlaski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Wynikiem pierwszego dnia rozmów, toczonych w sposób konstruktywny przy wzajemnym poszanowaniu przedstawianych racji i argumentów, było postanowienie o zleceniu przeprowadzenia skróconej analizy porównawczej podstawowych wariantów realizacji obwodnicy:

  • Wariantu IVL realizowanego przez GDDKiA z podwariantami: w postaci tunelu, mostu podwieszanego, mostu wiszącego oraz estakady dziesięcioprzęsłowej budowanej w technologii, która nie wymaga budowy tymczasowego mostu układanego na torfowisku (mostu technicznego).
  • Wariantu "Chodorki" proponowanego przez organizacje pozarządowe z podwariantem zakładającym wprowadzenie na obwodnicę Augustowa ruchu z kierunku Łomży, zgodnie z wariantem 4-2 z opracowania "Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego" wykonanego na zlecenie GDDKiA.
  • Wariantu "Raczki" analizowanego już przez GDDKiA - poprawionego, by minimalizować ilość niezbędnych wyburzeń. Również i w tym przypadku przeanalizuje się podwariant zakładający wprowadzenie na obwodnicę Augustowa ruchu z kierunku Łomży analogicznie, jak w wariancie 2.

Strony zgodnie stwierdziły, że powyższe warianty stanowią komplet wariantów realizacji obwodnicy Augustowa, jakie warto rozpatrzyć dla potrzeb dalszych rozmów przy Okrągłym Stole. Postanowiono spotkać się ponownie w najkrótszym możliwym czasie, by uzgodnić dalsze postępowanie w tej sprawie.

prof. Andrzej Kraszewski (Ministerstwo Środowiska)

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 5320

Szybkie wyprowadzenie TIROW z Augustowa to najtanszy i najprostrzy sposob - remontowac istniejaca trase z jej poszerzeniem po obu stronach z Suwalk do Raczek i Raczek do Kalinowa .a stad dalej do Elku lub do Augustowa na budowany odcinek obwodnicy,Nastepnie wprowadzic opracowany pro0jekt Firmy Scot Wilsona trasy Via Baltica do realizacji,Do momentu jej wybudowania ruch tymczasowy bedzie przebiegal ww trasa Reprezentacja okraglego stolu nie jest reprezentacyjna dla spoleczenstwa Augustowa
~marian(2008-01-14)

Twój komentarzWybrane wiadomości z ekologii