Dziewczyny na politechniki!


Dziewczyny na politechniki!: artykuł nr 5603

2008-04-08 00:51:52 Szkoła

Jest ich dwa razy mniej wśród studentów i niemal trzy razy mniej wśród wykładowców - kobiety na Politechnice Gdańskiej. Rusza akcja promowania wykształcenia technicznego wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Dziewczyny na politechniki”.

– Niech nikt nie czyta hasła „Dziewczyny na politechniki” jak nawoływania kobiet do siadania na traktory – mówi prof. Janusz Rachoń, rektor Politechniki Gdańskiej. – Nie zgadzam się z poglądem, jakoby kobiety miały mniejsze predyspozycje do studiowania nauk przyrodniczych, technicznych czy ścisłych. W dobie równouprawnienia kobiety powinny mieć odwagę sięgania po zawody, które w przyszłości mogą przynieść im sukces.

Na Politechnice Gdańskiej studiują 18 434 osoby, 6060 z nich to dziewczyny. Najmniej na Elektrotechnice i Automatyce, bo tylko 46 na 1826 wszystkich studentów. Najwięcej na Wydziale Chemicznym – 1621 na 2359 studentów. Wykładowcy to też głównie mężczyźni, stanowią 73 proc. Kobieta nie była jeszcze nigdy rektorem Politechniki Gdańskiej.

– Dziewczyny wybierają studia bardziej świadomie, są bardziej dojrzałe w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości. Są też z reguły bardziej skrupulatne i obowiązkowe – dr Barbara Wikieł, kierownik politechnicznego Studium Nauczania Matematyki, wylicza zalety dziewczyn-studentek.

Za potwierdzenie tej tezy niech posłużą dane statystyczne. W roku akademickim 2006/2007 studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej rozpoczęło 195 chłopaków i 127 dziewcząt. Po pierwszym roku nauki odpadło 59 chłopców i jedynie 22 dziewczyny.

„Dziewczyny na politechniki” to kolejna akcja promująca wśród młodzieży nauki ścisłe, przyrodnicze oraz techniczne. Na ok. 2 miliony dziś studiujących w Polsce, zaledwie 10–14 proc. to bowiem studenci kierunków takich, jak: matematyka, fizyka, biotechnologia, informatyka i wszystkie kierunki inżynierskie. Więcej niż 80 proc. studiujących w Polsce podjęło naukę na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych lub prawnych. Tymczasem w całej Polsce brakuje inżynierów – na każdego czeka kilka ofert pracy.

Do akcja „Dziewczyny na politechniki” przystąpiło czternaście polskich uczelni technicznych oraz miesięcznik „Perspektywy”, informator edukacyjny.

Informacja prasowa Politechniki Gdańskiej

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 5603

„Nie zgadzam się z poglądem, jakoby kobiety miały mniejsze predyspozycje do studiowania nauk przyrodniczych, technicznych czy ścisłych.” Co prawda mamy wolność poglądów, ale praw natury nie zmieni się nawet w demokratycznym głosowaniu. Zawody bardziej męskie i bardziej żeńskie będą zawsze (inna sprawa że wyraża się to raczej w statystyce, bo w przypadku pojedynczej osoby preferencje co do swych studiów mogą być najróżniejsze).
~jbj(2008-04-09)

Twój komentarzWybrane wiadomości z szkół