Eurobiotech 2010


Eurobiotech 2010: artykuł nr 6575

2010-01-08 03:59:45 Biotechnologia

Eurobiotech 2010

Zapraszamy do udziału w kongresie Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2010, który odbędzie się w dniach 20-22 września 2010 w Krakowie. Tematem przewodnim będzie tak zwana "biała biotechnologia", czyli szeroko pojęta biotechnologia przemysłowa.

Kongres jest już trzecią edycją tej międzynarodowej imprezy, w której bierze udział prawie 400 uczestników z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele firm z branży biotechnologicznej z Europy Centralnej oraz z całego świata.

Naszym celem jest stworzenie międzynarodowej platformy spotkań oraz wymiany myśli naukowej między partnerami z różnych krajów. W kongresie Eurobiotech 2010 wezmą udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków biotechnologicznych z Europy Środkowej. W tym roku oczekujemy uczestników między innymi ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii oraz z wielu innych krajów.

Eurobiotech 2010 jest kontynuacją cyklu konferencji zapoczątkowanych w 2007 roku i poświęcony jest poszczególnym dziedzinom biotechnologii. Tematem głównym Kongresu Eurobiotech 2007 była "zielona biotechnologia", zaś kolejna edycja w 2008 dedykowana była "czerwonej biotechnologii". W roku 2010 skoncentrujemy się na zagadnieniach "białej biotechnologii". Kongres odbywać się będzie pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Rolniczego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego a także pod patronatem Europejskiej Federacji Biotechnologii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii.

Dzięki połączeniu naukowych wykładów i dyskusji z sesją posterową oraz wystawą towarzyszącą, Eurobiotech 2010 stanie się miejscem spotkania i współpracy sektora nauki i biznesu.

Wystawa towarzysząca będzie idealnym miejscem promocji firm z różnych dziedzin "białej biotechnologii" (biopaliwa, bioenergia, ochrona środowiska, biomateriały, przetwórstwo spożywcze, przemysł kosmetyczny, biotechnologiczne procesy produkcyjne) oraz firm patentowych, konsultingowych i funduszy inwestycyjnych.

Mając na uwadze powodzenie i sukces wcześniejszych edycji jesteśmy pewni, że Kongres Eurobiotech już wkrótce stanie się dużą, międzynarodową imprezą kongresową, która na stałe wejdzie do kalendarza najważniejszych imprez branży biotechnologicznej w Europie Środkowej.

Tematy Kongresu:

  • Environment Biotechnology and Bioenergy / Biotechnologia środowiska i Bioenergia
  • Beverages, Medicine and Biotechnology / Napoje, Medycyna i Biotechnologia
  • Clean Technologies and Biomaterials / Czyste technologie i Biomateriały
  • Pharmaceutical Biotechnology / Biotechnologia Farmaceutyczna
  • Intellectual Property and Intellectual Value / Prawo własności intelektualnej
Organizatorzy Kongresu:
Partnerzy Kongresu:
  • Polska Federacja Biotechnologii
  • Europejska Federacja Biotechnologii
  • LifeScience Klaster Krakówd

Więcej informacji na stronie organizatorów: http://www.eurobiotech.krakow.pl/


Dziennik BIOLOG sprawuje patronat medialny nad Kongresem Eurobiotech 2010.

Tagi: Eurobiotech 2010 Eurobiotech 2008 Eurobiotech 2012 Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2010 biała biotechnologia biotechnologia przemysłowa Polska Federacja Biotechnologii Europejska Federacja Biotechnologii LifeScience Klaster Kraków

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 6575

jak wygląda rejestracja? jest płatna?
~biomateusz(2010-01-08)

tak, płatna 850zł, dla studentów: 210, rejestracja:
/www.eurobiotech.krakow.pl/pl/form/
~opti(2010-01-10)

biała biotechnologia? a co to?
~sf(2010-01-10)

Biała biotechnologia to technologia przemysłowa wykorzystująca
systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie
środowiska (ekologia). Opiera się ona na biokatalizie i
bioprocesach.
~w(2010-01-10)

ile jest punktów za udział?
~arek(2010-01-10)

Twój komentarzWybrane wiadomości z bitechnologii