Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |

Jak budować więzi pomiędzy nauką i biznesem?

2010-06-23 23:14:52   Biotechnologia

24 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych, którego zadaniem jest budowanie powiązań pomiędzy nauką a biznesem w celu komercjalizacji badań naukowych. Można jeszcze rejestrować swój udział w konferencji przez formularz zgłoszeniowy na: www.komercjalizacja-nauki.pl

- "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" to projekt skierowany do naukowców, pracowników akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet - mówi Maciej Witkowski, odpowiedzialny za koordynację przedsięwzięcia. - Konferencja, jak i cały projekt, dotyczy budowania powiązań między nauką a biznesem w celu komercjalizacji badań naukowych. Jej tematyka obejmuje m.in. zagadnienia poszukiwania źródeł finansowania projektów, transferu technologii, nawiązywania współpracy z inwestorami indywidualnymi, czy pozycji kobiet na rynku kapitałowym oraz w świecie nauki. Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane przykłady projektów naukowych, których komercjalizacja zakończyła się sukcesem - dodaje Witkowski.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze sferą badań i rozwoju. Źródłem inspiracji do współpracy z naukowcami - w przypadku 45% badanych przedsiębiorców - była inicjatywa samych środowisk naukowych. Natomiast 40% przedstawicieli biznesu nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań.

Projekt "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" ma podnieść umiejętności pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Konferencja "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" odbędzie się 24 czerwca 2010 r. w godzinach 9:30-14:00 w Centrum Konferencyjnym Focus przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie.

Można jeszcze rejestrować swój udział w konferencji przez formularz zgłoszeniowy na: www.komercjalizacja-nauki.pl
Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum ekologiczneTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Ostatnie wiadomości

genETYCZNE gry

Ochrona patentowa emulsji ciekłokrystalicznej oraz sposobu jej wytwarzania

Może być pomocny w leczeniu chorób o podłożu wirusowym

Zrekonstruowali trójwymiarową strukturę białka, transportującego cholesterol do wnętrza mitochondriów

Start-up zamierza zrewolucjonizować rynek urządzeń rehabilitacyjnych w Polsce

Związki zwane hydroksyapatytami - jak się je wykorzystuje?

Pijane myszy a ludzie