Selvita strategicznym inwestorem w BioCentrum


Selvita strategicznym inwestorem w BioCentrum: artykuł nr 5556

2008-03-25 19:50:12 Biotechnologia

Krakowskie firmy biotechnologiczne BioCentrum Sp. z o.o. i Selvita Sp. z o.o. nawiązały strategiczną współpracę w zakresie dostarczania produktów i usług dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. W ramach nawiązanej współpracy BioCentrum wejdzie do grupy kapitałowej Selvita i skoncentruje cały potencjał obydwu firm w zakresie badań kontraktowych ADMET dla firm farmaceutycznych, w tym analiz biochemicznych w zakresie chemii białek i mikrobiologicznych oraz produkcji preparatów białkowych. Selvita będzie dalej rozwijać ofertę grupy w zakresie projektowania innowacyjnych związków terapeutycznych, informatyki i usług chemicznych dla przemysłu farmaceutycznego oraz prowadzić innowacyjne badania własne. "Współpraca z Selvitą pomoże nam dynamicznie rozwinąć działalność usługową, przeznaczyć większe środki na marketing i rozwój naszych produktów oraz rozbudować i lepiej wyposażyć nasze laboratorium" powiedział Prof. Adam Dubin, założyciel i dotychczasowy Prezes BioCentrum. "W ciągu czterech lat od powstania BioCentrum zdobyło dobrą opinię na rynku krajowym i międzynarodowym. We współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wytworzyliśmy unikalne w skali europejskiej kompetencje badawcze. Teraz przyszedł czas, żeby dotrzeć z nimi do szerszego grona klientów".

W wyniku porozumienia Selvita objęła 64% udziałów w BioCentrum poprzez podniesienie kapitału spółki i odkupienie udziałów od udziałowców mniejszościowych, nie związanych aktualnie z firmą. Do poszerzonego zarządu spółki wejdą przedstawiciele zarządu Selvity - Paweł Przewięźlikowski, który obejmie stanowisko Prezesa Zarządu BioCentrum, i Bogusław Sieczkowski, na stanowisko Vice Prezesa Zarządu BioCentrum. Prof. Adam Dubin, obecnie na stanowisku Vice Prezesa Zarządu BioCentrum, zaangażuje się także w projekty badawcze Selvity, obejmując stanowisko Przewodniczącego siedmioosobowej Rady Naukowej Selvity, w której oprócz niego zasiadają wiodący polscy naukowcy specjalizujący się w badaniach biomedycznych.

"Jesteśmy pod dużym wrażeniem osiągnięć BioCentrum", powiedział Bogusław Sieczkowski. "Firma zdobyła już klientów z branży biotechnologicznej w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i USA. Dynamicznie zwiększa przychody i utrzymuje wysoką rentowność. Inwestycja pomoże w pełni wykorzystać synergię pomiędzy naszymi firmami w obszarze obsługi klientów, badań i infrastruktury".

____________________________________
O BioCentrum
BioCentrum jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii. Jednym z jego głównych celów jest ułatwienie kontaktów między badaczami uniwersyteckimi, a firmami sektora farmaceutycznego. Firma powstała w czerwcu 2004 roku, przy wsparciu władz rektorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, a także Centrum Innowacji i Transferu Technologii UJ. Jest w gronie członków założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii, Klastra Life Science oraz Polskiej Izby Przemysłowej Zaawansowanych Technologii, działa aktywnie w Akademickim Centrum Technologicznym AKCENT Małopolska oraz w projekcie Małopolskie Centrum Biotechnologii.

Firma wykonuje własne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako możliwych antybiotyków, prowadzi też zlecone prace B+R oraz usługi naukowo-badawcze, obejmujące opracowanie i produkcję w skali laboratoryjnej mysich przeciwciał monoklonalnych. Przyjmuje zlecenia na analizy sekwencjonowania i składu aminokwasowego, 2D elektroforezy oraz oczyszczania białek. Specjalizuje się w produkcji wysoko-oczyszczonych i wysoko-aktywnych enzymów, inhibitorów i innych białek aktywnych biologicznie, w tym białek rekombinowanych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych.

BioCentrum wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim jest współwłaścicielem dwóch zgłoszeń patentowych w zakresie biotechnologii. Jest także udziałowcem spółki Mabion, opracowującej terapeutyczne przeciwciała monoklonalne.

Więcej informacji o firmie na stronie: www.biocentrum.com.pl

O Selvicie
Selvita jest polską firmą biotechnologiczną, założoną w 2007 roku w Krakowie. Stanowi unikalne połączenie zespołu menadżerskiego, doświadczonego w branży wysokich technologii i eksporcie know-how, oraz wysokiej klasy zespołu naukowców z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki – w większości z tytułem doktorskim najlepszych uczelni polskich i zagranicznych.

Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych związków na rynek. W ramach swojej strategii Selvita:
rozwija własne innowacyjne struktury biologicznie aktywne, będące efektem własnych prac badawczych oraz wyników otrzymanych na polskich uczelniach,
tworzy innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania informatyczne przyspieszające prowadzenie badań i zmniejszające ryzyko ich niepowodzenia,
udostępnia w formie baz danych przetworzoną wiedzę organizacjom badawczym,
wykonuje usługi w zakresie badań przedklinicznych.

Więcej informacji o firmie na stronie: www.selvita.com

Źródło: SELVITA

Tagi: Selvita BioCentrum biotechnologia analizy biochemiczne chemia białek mikrobiologia produkcja preparatów preparaty Paweł Przewięźlikowski Adam Dubin Kraków enzymy inhibitory białka Mabion farmacja chemia biologia informatyka prace badawcze uczelnie nauka

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 5556

Twój komentarzWybrane wiadomości z bitechnologii