Małgorzata Falencka-Jabłońska - bez wiedzy nie ma ekologii


Małgorzata Falencka-Jabłońska - bez wiedzy nie ma ekologii: artykuł nr 5294

2007-12-28 02:38:37 Ekologia

Jej życie zawodowe biegnie od wielu lat dwoma równoległymi torami. Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska z Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym popularyzuje wiedzę przyrodniczą i ekologię wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Ma imponujący dorobek popularyzatorski, m.in. od 22 lat organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, w której rocznie startuje ponad 55 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie pracuje naukowo w Zakładzie Ekologii Lasu i Łowiectwa.

WYKORZYSTAĆ POTRZEBĘ RYWALIZACJI

Dr Falencka-Jabłońska popiera konkursy naukowe związane z ekologią, szczególnie te adresowane do najmłodszych. Zasiadała w jury seminariów naukowych Mazowsza przeznaczonych dla uczniów gimnazjów (Gimnazjum nr 4 Warszawa) i współpracowała ze Szkołą Podstawową im. Władysława Jagiełły w Śladowie (konkurs "Co piszczy w Puszczy?"). Od kilku lat ocenia też prace dyplomowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu zanieczyszczenia wód i ich ochrony, brała udział w typowaniu składu naszej reprezentacji na Water Festiwal w Sztokholmie 1999 r. - opiekun merytoryczny polskiej grupy.

Od 22 lat organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej (OWE) w skali kraju. Olimpiada jest zarejestrowana w MEN od 1993 roku, a jej patronem merytorycznym jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Senaty 60 wyższych uczelni w kraju przyznały finalistom i laureatom przywilej wstępu na kierunki przyrodnicze bez postępowania kwalifikacyjnego. OWE jest najbardziej popularną wśród istniejących 30 olimpiad przedmiotowych, a rocznie startuje w niej ponad 55 tysięcy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W ostatnim dziesięcioleciu uczestniczyło w niej ponad pół miliona uczniów.

Jej wkład w edukację młodzieży i studentów to nie tylko intelektualne zabawy, ale również współautorstwo podręczników szkolnych. Jest autorką książki zalecanej jako pomoc dydaktyczna (zawiera przykładowe scenariusze lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) p.t. "Drzewa wokół nas, czyli tajemnice, które warto poznać" (181 stron, Biblioteka "Poznajmy Las" Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk). Zredagowała cztery tomy zbiorów pytań kolejnych edycji OWE, które są zalecane jako pomoc dydaktyczna w realizacji programów szkolnych biologii, ekologii, ochrony środowiska. W 2005 r. zredagowała też jubileuszowe wydanie "Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - sukcesy drugiego dziesięciolecia, czyli od Zwierzyńca do Tucholi".

Doktor współpracuje w zakresie edukacji ekologicznej z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Pracownią Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

OKAZJE CZYNIĄ POPULARYZATORA

Przyrodniczka jest pomysłodawczynią i organizatorką szeregu seminariów naukowych na terenie IBL z udziałem przedstawicieli placówek naukowo-badawczych z całego kraju oraz uczelni wyższych, jednostek organizacyjnych Lasów Polskich (m.in. na temat: różnorodności biologicznej, oceny wpływu katastrofy w Czarnobylu i oceny stopnia skażenia w ekosystemach leśnych Dolnego Śląska, ocen dynamiki szaty roślinnej w gradiencie skażenia, wpływu oddziaływania imisji przemysłowych na środowisko leśne).

Dzięki jej inicjatywie zorganizowano obchody 50-lecia Zakładu Ekologii (obecnie Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa), połączone z seminarium naukowym i opracowaniem kroniki osiągnięć naukowych (wyd. 100 egz.). Z okazji 55-lecia ZEiOŚ powstała jej publikacja pt.: "Niecodzienny jubileusz" w "Sylwanie". Z okazji 75-lecia IBL przygotowała artykuł o "Miejscu ekologii w kompleksowych badaniach ekosystemów leśnych". Zorganizowała też seminarium poświęcone edukacji ekologicznej, na którym zaprezentowała wspólnie z mgr Karolina Mazurską wyniki przeprowadzonej przez IBL ankiety nt. "Roli Nadleśnictwa Tuszyma w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych względem środowiska przyrodniczego".

SETKI GODZIN WYKŁADÓW

W latach 2000-2006 dr Falencka-Jabłońska wygłosiła ponad 500 wykładów. Opowiadała o ekologii lasu, ochronie przyrody, ochronie kształtowaniu środowiska, metodach oceny leśnej różnorodności biologicznej. Występowała m.in. w ramach Ogólnopolskich Obozów Ekologów organizowanych przez LO im. St. Witkiewicza w Warszawie, LO im. St. Żeromskiego w Żyrardowie, prowadziła zajęcia w Izbie Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Sękocinie Starym i Festiwale Nauki w IBL w latach 1997-2007 (wykłady i konkursy o tematyce ekologii lasu i ochrony przyrody).

Od października 2006 r. prowadzi wykłady i warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjów o problematyce przyrodniczej (ocieplenie klimatu, lasy tropikalne, eksploatacja zasobów mórz i oceanów, antropopresja, walory przyrody Polski na tle Europy). Do końca stycznia 2007 r. uczestniczyło w nich ponad 1200 osób.

Prowadzi tam również konferencje metodyczne dla nauczycieli nt. wykorzystania różnorodnych technik multimedialnych, w tym filmów 3D w popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

POPULARYZACJA W INTERNECIE I W MEDIACH

Dr Falencka-Jabłońska jest współautorką serwisu internetowego leśnej różnorodności biologicznej pod auspicjami UNEP i IOŚ. Współtworzyła też Elektroniczny Atlas "Środowisko Przyrodnicze Polski".

Od stycznia 2007 r. jest odpowiedzialna za część cyklu audycji radiowych we współpracy z Radiem Niepokalanów na temat: Człowiek w przyrodzie, Wojna i pokój w przyrodzie, Rola edukacji w społecznościach lokalnych.

Jest autorką ponad 200 publikacji popularno-naukowych dotyczących wiedzy przyrodniczo-leśnej, ekologii, ochrony przyrody (m.in. "Aura", "Przyroda Polska", "Parki Narodowe", "Echa Leśne", "Poznajmy Las", "Głos Lasu", "Las Polski", "Ekopartner"). W 2006 r. współtworzyła opracowanie "86 lat ochrony obszaru "Grzęd" w Dolinie Biebrzy".

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

Tagi: Małgorzata Falencka-Jabłońska OWE MEN Olimpiada Wiedzy Ekologicznej olimipada ekologiczna testy pytania IBL Sękocin Ekopartner Echa Leśne Głos Lasu Aura przyroda Poznajmy Las Środowisko Przyrodnicze Polski atlas

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 5294

Twój komentarzWybrane wiadomości z ekologii