Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce


Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce: artykuł nr 5851

2008-08-11 07:28:30 Ekologia

W dniach 6-26 lipca 2008 w Ośrodku Konferencyjnym Państwowej Akademii Nauk w Mogilanach koło Krakowa odbyła się jedenasta edycja kursu z serii Challenges of Sustainable Development in Poland, organizowanego przez Fundację Sendzimira we współpracy z University of Florida, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

W kursie wzięła udział grupa studentów, młodych naukowców i reprezentantów organizacji pozarządowych z całej Polski. Jak co roku kurs miał bardzo multidyscyplinarny charakter. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kierunków związanych z ochroną środowiska, ekonomią, architekturą, informatyką i innymi dziedzinami. Cel kursu, którym jest głównie edukacja tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem w polskim społeczeństwie, został osiągnięty poprzez realizację rzeczywistych projektów: „Zrównoważony rozwój lokalny” oraz „Zrównoważony biznes”.

Pierwszy z projektów dotyczył zrównoważonego zagospodarowania terenów pokopalnianych w mieście Czeladź, położonym w obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W dniach 10-12 lipca 2008 kursanci odwiedzili Czeladź, gdzie przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta i wszystkimi grupami społecznymi, związanymi z zagospodarowaniem dawnej kopalni „Saturn”. Na podstawie opinii zebranych w drodze konsultacji społecznych oraz uzyskanych materiałów dotyczących analizowanego obszaru, sporządzono „Koncepcję zrównoważonego zagospodarowania terenu byłej kopalni Saturn w Czeladzi.” Raport został przekazany na ręce Burmistrza Czeladzi – Marka Mrozowskiego, w dniu uroczystego zakończenia projektu 18 lipca 2008, w Mogilanach.

Projekt realizowany w drugiej części kursu w dniach 21-25 lipca dotyczył zrównoważonej działalności w biznesie, w tym zwłaszcza Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Kursanci podzieleni na sześć grup roboczych współpracowali z następującymi firmami: PKN Orlen S.A., TESCO Polska, UBS Poland Service Centre, CEDI Nowary Centre of Krakow, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera oraz Ośrodkiem PAN w Mogilanach. Efektem realizacji projektu były raporty, które zostały przekazane reprezentantom partnerskich firm w czasie konferencji zorganizowanej w ramach kursu w Mogilanach w dniu 25 lipca 2008. Raporty będą wkrótce dostępne na stronie internetowej: www.sendzimir.org.pl/course

Jedenasta edycja kursu zakończyła się 26 lipca 2008 tradycyjnym ‘Veteran Meeting’. W zjeździe weteranów wzięło udział ponad siedemdziesięciu byłych uczestników kursu, sympatyków i partnerów ‘Challenges of Sustainable Development in Poland’. Tegoroczni absolwenci dołączyli do grupy prawie 300 osób skupionych wokół działań Fundacji Sendzimira w Polsce.

Patronat nad tegorocznym kursem objęli: Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Aeris Futuro, Serwis kariera.com.pl, Magazyn studentów SEMESTR, Miesięcznik studencki MANKO, Serwis biolog.pl, studentserwis.eu, lasypolskie.pl, koniczynka.org.


Jadwiga Żurad
Fundacja Sendzimira


 

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 5851

Twój komentarzWybrane wiadomości z ekologii