Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

2010-09-24 12:30:00   Biotechnologia

Podczas odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji "Managing Innovation" nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. W uroczystości weźmie udział minister Barbara Kudrycka.

"Jak stworzyć system transferu technologii w Polsce tak, aby uzyskać wymierne korzyści finansowe dla państwa, społeczeństwa i badaczy?"- to najważniejsze pytanie stawiane podczas odbywającej się w Warszawie w dn. 22-24 września konferencji. Pierwszą w Polsce tego typu konferencję organizuje Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie dyskusji poruszone są najistotniejsze zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii i ich wykorzystaniem w medycynie i farmacji. Głównym tematem konferencji jest stworzenie skutecznych form współpracy polskich naukowców z przedsiębiorcami oraz powstanie innowacyjnych ośrodków badawczych w Polsce. Jednym z takich ośrodków jest właśnie CePT.

Główna sesja konferencji rozpoczyna się o godz. 9.00, a o godz. 14.00 nastąpi uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) ? kluczowej inwestycji projektu CePT.

Projekt Centrum (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

MNiSW finansuje inwestycję kwotą 360 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTagi: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Managing Innovation Barbara Kudrycka CePT farmacja biotechnologia praca dla biotechnologa praca dla farmaceuty praca dla farmakologaKomentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum ekologiczneTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Ostatnie wiadomości

genETYCZNE gry

Ochrona patentowa emulsji ciekłokrystalicznej oraz sposobu jej wytwarzania

Może być pomocny w leczeniu chorób o podłożu wirusowym

Zrekonstruowali trójwymiarową strukturę białka, transportującego cholesterol do wnętrza mitochondriów

Start-up zamierza zrewolucjonizować rynek urządzeń rehabilitacyjnych w Polsce

Związki zwane hydroksyapatytami - jak się je wykorzystuje?

Pijane myszy a ludzie